Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Podignuta optužnica protiv generala Đorđa Đukića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 01. mart 1996.
CC/PIO/039t

Podignuta optužnica protiv generala Đorđa Đukića

Pretresno veće I Međunarodnog suda, kojim je predsedavao sudija Jorda, 28. februara saslušalo je molbu generala Đukića kojom se osporava njegovo pritvaranje u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Nakon nedvosmislene izjave generala Đukića tokom ovog pretresa da nije spreman da sarađuje s Tužilaštvom niti da bude svedok, posledica toga je da nije bilo daljih osnova da tužilac očekuje da će general Đukić pomoći Tužilaštvu u aktuelnim istragama, niti je bilo daljeg osnova da se general Đukić kao svedok drži u pritvoru u Hagu.

Otkako je saznalo za hapšenje generala Đukića u Bosni, Tužilaštvo je takođe istraživalo njegovu eventualnu umešanost u teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Tužilac se uverio da postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv generala Đukića.

Konkretno, prema optužnici, general Đukić, koji je u vreme na koje se optužnica odnosi bio pomoćnik komandanta za logistiku generala Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba, tereti se za zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužnica se zasniva na ulozi optuženog u pomaganju, u svojstvu načelnika logistike, operacija vojske bosanskih Srba, među kojima i granatiranje civilnih ciljeva tokom opsade Sarajeva, koju su od maja 1992. do decembra 1995. godine sprovodili bosanski Srbi.

S obzirom da aktuelni nalog za pritvor ističe 4. marta 1996. godine, optužnica je podneta na potvrđivanje, i pregledao ju je i potvrdio sudija Karibi-Whyte 29. februara 1996. godine. Pošto se general Đukić već nalazi u pritvoru u sedištu Međunarodnog suda u Hagu, sudija Karibi-White je naložio da se optuženi izvede pred Pretresno veće kako bi se izjasnio o optužnici.

Tužilaštvo nastavlja da vodi istragu o generalu Đukiću i verovatno će biti zatražene izmene i dopune optužnice pre nego što počne suđenje. Jedna od posledica optužnice koju je protiv generala Đukića podiglo Tužilaštvo je to da on neće biti vraćen u pritvor bosanske Vlade u Sarajevu i da će ostati u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org