Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Podrška Sjedinjenih američkih država Outreach Programme-u MKSJ-a

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 11. oktobar 2000.
LM/P.I.S./533-t

Podrška Sjedinjenih američkih država Outreach Programme-u MKSJ-a

Gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, sekretar Suda duboko se zahvaljuje u ime Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju vladi Sjedinjenih američkih država (SAD) na 100,000 USD kojim je pomogla Outreach Programme MKSJ-a.

Ovaj velikodušni prilog, drugi koji su SAD dale za Outreach Programme (pogledati saopštenje za javnost broj 397 od 19. aprila 1999.), u velikoj mjeri pomaže Sudu u naporima da svoj rad učini transparentnim i pristupačnim ljudima iz bivše Jugoslavije.

Outreach Programme koji prvenstveno radi na jezicima bivše Jugoslavije, nastoji da ojača kontakte između Suda i zajednica sa tog područja. U tu svrhu uspostavljeni su lokalni Outreach uredi u Banja Luci, Sarajevu i Zagrebu. Ukoliko materijalne mogućnosti i opšti uslovi to budu dozvolili, nastojat će se da tokom 2001. Outreach otvori urede i u Beogradu i Prištini.

Program funkcioniše pod pretpostavkom da je Međunarodni sud faktor sigurnosti i pomirenja u jugoistočnoj Evropi, koji radi zajedno sa građanima tog područja i za njihovu dobrobit kako bi se ojačala pravna država.

Outreach Programme MKSJ-a je Trust Fund Ujedinjenih Nacijai kao takav se u potpunosti finansira dobrovoljnim sredstvima država i institucija.

Od svog nastajanja u jesen 1999. do sada, Program je dobio velikodušnu podršku od vlade Sjedinjenih američkih država, Fonda za mir i stabilnost Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske, Ministarstva spoljnih poslova Holandije, Ministarstva spoljnih poslova Finske, Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Fondacije John D. and Catherine T. MacArthur.

Dodatne informacije o Međunarodnom sudu možete dobiti preko Outreach Programme-a MKSJ-a:

Outreach Programme
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
Tel.: +31 70 512-5493
Fax: +31 70 512-8953
Outreach Programme
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
Tel.: +31 70 512-5493
Fax: +31 70 512-8953
Outreach Programme
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
Tel.: +31 70 512-5493
Fax: +31 70 512-8953
Outreach Programme
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
Tel.: +31 70 512-5493
Fax: +31 70 512-8953