Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Portugal potpisao sporazum o izvršenju kazni

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 19. decembar 2007.
VE/MOW/1208t

Portugal potpisao sporazum o izvršenju kazni

Portugal je danas s MKSJ-om potpisao sporazum o izvršenju kazni koji omogućava da lica osuđena pred Međunarodnim sudom izdržavaju kazne u zatvorima Portugala.

Sporazum su potpisali njegova ekselencija Júlio Francisco de Sales Mascarenhas, ambasador Portugala u Holandiji, i g. Hans Holthuis, sekretar MKSJ-a.

Ovo je treći takav sporazum koji je Međunarodni sud potpisao u 2007. godini. Portugal je time postao trinaesta država koja je s Međunarodnim sudom potpisala sporazum o izvršenju kazni.

Sporazume su prethodno potpisale sljedeće države članice Ujedinjenih nacija:

Italija - 6. februara 1997. Finska - 7. maja 1997. Norveška - 24. aprila 1998. Švedska - 23. februara 1999. Austrija - 23. jula 1999. Francuska - 25. februara 2000. Španija - 28. marta 2000. Njemačka - potpisala dva sporazuma ad hoc, 17. oktobra 2000. u vezi s Duškom Tadićem i 14. novembra 2002. u vezi s Dragoljubom Kunarcem Danska - 4. juna 2002. Velika Britanija - 11. marta 2004. Belgija - 2. maja 2007. Ukrajina - 7. avgusta 2007.

Sporazumom s Portugalom se predviđa da "će Portugal izvršavati samo one kazne koje je izrekao Međunarodni sudu čije trajanje ne prelazi najdužu moguću kaznu koju u tom trenutku predviđa zakon Portugala za bilo koje krivično djelo".

Sporazum će stupiti na snagu nakon što Portugal obavijesti Međunarodni sud da su u tu svrhu ispunjeni neophodni unutrašnji uslovi. Sporazum podliježe ratifikaciji Skupštine Portugala.

Integralan tekst sporazuma možete naci na internet stranici Međunarodnog suda: