Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Poseta sudija i tužilaca Specijalnog suda za ratne zločine iz Beograda, Srbija i Crna Gora, Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
OUTREACH
PROGRAMME DE COMMUNICATION
OUTREACH

Hag, 14. maj 2004.

OK/P.I.S./847-t


POSETA SUDIJA I TUŽILACA SPECIJALNOG SUDA ZA RATNE ZLOČINE IZ BEOGRADA, SRBIJA I CRNA GORA, MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


U periodu od 10. do 14. maja 2004, sudije i tužioci Specijalnog suda za ratne zločine (SSRZ) iz Beograda, Srbija i Crna Gora, posetili su Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Poseta je imala dva cilja: jačanje kanala komunikacije između SSRZ-a i MKSJ-a i korištenje pravnih i praktičnih sredstava MKSJ-a u rešavanju problema sa kojima se SSRZ može suočiti u procesuiranju ratnih zločina.


Kako bi ostvarili te ciljeve, sudije i tužioci SSRZ-a susreli su se sa svojim kolegama iz MKSJ-a i razgovarali o mnogim relevantnim i složenim temama iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, uključujući i o pitanjima u vezi sa donošenjem odluka o odabiru meta, vođenju istraga i podizanju optužnica, zatim o metodima dokazivanja, te o konceptima kao što su komandna odgovornost, udruženi zločinački poduhvat, itd. Razgovaralo se i o ključnom pitanju saradnje između SSRZ-a i MKSJ-a. Konačno, sudije i tužioci SSRZ-a su na okruglim stolovima učestvovali u veoma zanimljivim diskusijama sa sudijama i tužiocima MKSJ-a i prisustvovali suđenjima koja se trenutno vode pred MKSJ-om.


MKSJ pozdravlja ovu posetu koju je finansijski podržao i omogućio UNDP/Centar za obuku sudija i tužilaca iz Beograda, a organizovao Outreach program MKSJ-a.