Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Posjeta članova Komiteta za ustavno pravo Finskog parlamenta Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 29. maja 2000.
JM/P.I.S./503-t

Posjeta članova Komiteta za ustavno pravo Finskog parlamenta Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

U četvrtak 25. maja 2000., deset članova Komiteta za ustavno pravo Finskog parlamenta, koje je predvodio Šef komiteta g. Ville Itälä, posjetili su Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Članovi komiteta su bili u pratnji njegove ekselencije g. P. Harvole, ambasadora u Holandiji, i g. P. Hellmana, drugog sekretara Finske ambasade.

Za vrijeme posjete, sastali su se sa sekretarom Međunarodnog suda, g-đom. Dorothee de Sampayo Garrido-Hijgh, zamjenikom sekretara, g. Jean-Jacques Heintzom i višim pravnim savjetnikom Sekretarijata, g. Davidom Tolbertom. Sastali su se i sa zamjenikom tužioca Međunarodnog suda, g. Grahamom Blewittom i drugim višim saradnicima Tužilaštva.

Ova posjeta visokih zvaničnika pokazuje kvalitet i nivo podrške koju Finska pruža Sudu.

Finska je 7. maja 1997. postala druga država nakon Italije koje je sa Ujedinjenim nacijama potpisala Sporazum o izvršenju kazni koje izriče Međunarodni krivični sud.

G. Ahtisaari, predsjednik Republike Finske, posjetio je Sud 21. januara 1999. i sastao se sa višim zvaničnicima Sekretarijata, Sudskih vijeća i Tužilaštva.

Pored toga, finske vlasti su u novembru 1999. dale dobrovoljni prilog u iznosu od jednog miliona finskih maraka, koji odgovara iznosu od 178.728 američkih dolara koji treba ravnopravno podijeliti na Outreach Programme i Projekt ekshumacija unutar budžeta za 2000. godinu.

Finska razmatra mogućnosti dalje pomoći trenutnim aktivnostima Tužilaštva na Kosovu.