Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Posjeta Gospođe Herte Däubler-Gmelin, ministra pravde Republike Njemačke Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

SEKRETARIJAT

 

Den Haag, 6. juna 2000.
JL/P.I.S./507-t

POSJETA GOSPOĐE HERTE DÄUBLER-GMELIN, MINISTRA PRAVDE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

U utorak, 6. juna 2000., g-đa Herta Däubler-Gmelin, ministar pravde Savezne Republike Njemačke posjetila je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

G-đa Herta Däubler-Gmelin je bila u pratnji viših zvaničnika njemačkog ministarstva pravde i službenika njemačke ambasade u Hagu.

Za vrijeme posjete sastali su se sa predsjednikom Suda, sudijom Claude Jorda-om, sekretarom Suda g-đom Dorothee se Sampayo Garrido-Nijgh i tužiocem MKSJ, Carlom Del Ponte, kao i drugim višim saradnicima Tužilaštva.

Ova posjeta na visokom nivou, kao i prethodna posjeta 6. marta 1997. bivšeg ministra pravde Njemačke, profesora Dr. Edzarda Schmidt-Jortziga, i dalje potvrđuju kvalitet i nivo podrške koju Savezna Republika Njemačka pruža Međunarodnom sudu.

Njemačka je 23. jula 1999. potpisala sporazume sa Ujedinjenim nacijama o dodjeljivanju eksperata Tužilaštvu Suda bez naknade, a u svrhu istraga koje ono obavlja na Kosovu.

*****