Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Posjeta predsjednika i glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT
PRESIDENT
PREDSJEDNIK
 

Hag,
14. juni 2002.

JL/P.I.S./681-t


POSJETA
PREDSJEDNIKA I GLAVNOG TUŽIOCA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA
BIVŠU JUGOSLAVIJU BOSNI I HERCEGOVINI


Predsjednik
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Claude
Jorda i tužilac Carla Del Ponte, kao i zamjenik sekretara Međunarodnog
suda Bruno Cathala će od 17. do 21. juna 2002. boraviti u Bosni i
Hercegovini (BiH) kako bi obavili razgovore o mogućnosti da Međunarodni
sud neke od predmeta ustupi domaćim sudovima.


Delegacija
Međunarodnog suda treba da se sastane sa predstavnicima predsjedništva
BiH, državnog ministarskog savjeta BiH, predsjedništva i vlade Republike
Srpske, predsjedništva i vlade Federacije i parlamenta BiH, kao i sudijama
i tužiocima oba entiteta. Delegacija će održati zasebne sastanke sa
visokim predstavnikom, lordom Ashdownom i drugim predstavnicima međunarodne
zajednice.


Tokom
posjete, delegacija će sakupiti informacije o radu pravosudnog sistema
Bosne i Hercegovine i svim eventualnim poteškoćama na koje se nailazilo
prilikom suđenja za ratne zločine. Pored toga, započeće
dijalog sa domaćim i međunarodnim političkim i pravosudnim
organima o predloženim mjerama za uspešno okončanje mandata Međunarodnog
suda.


Ove
nove mjere, koje su u skladu sa programom koji su predsjednik i tužilac
izložili Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u novembru 2001., kreću
se oko dve glavne teme: sve većoj koncentraciji na krivično gonjenje
političkih i vojnih lidera najviših nivoa i, pod posebnim okolnostima,
ustupanje nekih predmeta koji se tiču optuženih sa srednjeg nivoa
domaćim sudovima Bosne i Hercegovine.


Kako
bi se garantovala ravnomjerna primjena međunarodnog humanitarnog prava
na nacionalnom nivou, predsjednik i tužilac se zalažu za to da se u okviru
državnog suda formira sudsko vijeće koje bi imalo nadležnost da sudi
optuženima čiji su predmeti ustupljeni od strane Međunarodnog
suda. Njihov prijedlog je da domaći tužioci, sudije i sudski službenici
učestvuju u obuci u oblasti međunarodnog humanitarnog prava, oblasti
koja se stalno razvija i postaje sve kompleksnija. Konačno, u duhu
Statuta Međunarodnog suda koji nalaže da se mora osigurati da se domaća
suđenja vode u skladu sa međunarodnim normama zaštite ljudskih
prava, predsjednik i tužilac bi podržali izvesno učešće međunarodnih
sudija i posmatrača.


Tokom
posjete, delegacija će takođe podsjetiti na međunarodne obaveze
domaćih vlasti da uhapse sve pojedince optužene od strane Međunarodnog
suda, a posebno najviše političke i vojne lidere, kao i da sarađuju
u vezi sa predajom dokaznih materijala.


*****