Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Posljednja presuda po žalbi MKSJ-a biće izrečena 29. novembra 2017.

Međunarodni sud | | Haag |

Žalbeno vijeće je zakazalo izricanje presude u predmetu Prlić i drugi — posljednjem i najobimnijem žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom — za srijedu, 29. novembar 2017. u 10:00 sati u sudnici I.

Pretresno vijeće III osudilo je Jadranka Prlića, Brunu Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija za događaje koji su se odigrali od 1992. do 1994. godine u osam opština i pet zatočeničkih logora na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pretresno vijeće je zaključilo da su od januara 1993. godine sva šestorica optuženih bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj osnivanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini koji bi omogućio ponovno ujedinjenje Hrvata, putem etničkog čišćenja muslimanskog stanovništva. Presudom izrečenom 29. maja 2013. godine Pretresno vijeće III osudilo je Prlića na 25 godina zatvora, Stojića, Praljka i Petkovića na po 20 godina zatvora, Ćorića na 16 godina zatvora i Pušića na 10 godina zatvora.      

Sva šestorica optuženih kao i Tužilaštvo uložili su žalbe na Presudu Pretresnog vijeća. Strane u postupku su podnijele otprilike 150 žalbenih osnova i dostavile više od 12.000 stranica žalbenih podnesaka. Podnošenje podnesaka završeno je 29. maja 2015., a žalbeni pretres je održan od 20. do 28. marta 2017.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 154 lica već su okončani. Osim izricanja presude u predmetu Prlić i drugi, presuda u prvostepenom postupku u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića takođe će biti izrečena do kraja novembra 2017., prije zatvaranja Međunarodnog suda 31. decembra 2017.