Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Povučena optužnica protiv Zorana Marinića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Hag,
4. oktobra 2002.

JL/P.I.S./698-t


POVUČENA
OPTUŽNICA PROTIV ZORANA MARINIĆA


Dana
3. oktobra 2002., sudija Amin El-Mahdi je izdao nalog za povlačenje
optužnice protiv Zorana Marinića.


Ovaj
nalog je izdat nakon zahtjeva za povlačenje optužnice koji je Tužilaštvo
podnijelo 29. augusta 2002., u skladu sa pravilom 51 Pravilnika o postupku
i dokazima Međunarodnog suda.


Donoseći
nalog sudija El-Mahdi je, između ostalog, uzeo u obzir i slijedeće:


tužiteljica
je izjavila da je, u cilju najboljeg iskorištavanja sredstva koja joj
stoje na raspolaganju i pravičnog i ekspeditivnog krivičnog
progona, smatrala potrebnim da ponovo pregleda sve optužnice koje čekaju
postupak u svjetlu globalne strategije Tužilaštva u pogledu istraga
i krivičnog gonjenja,

tužiteljica
je izjavila da optuženi spada u grupu niže rangiranih, i kao takav,
više ne odgovara kriterijima postavljenim novom strategijom tužiteljice,

u skladu
je s interesima pravičnog sprovođenja pravde i u okvirima
generalne politike Međunarodnog suda, kako je izneseno u Izjavi
predsjednika Vijeća sigurnosti od 23. jula 2002., da je primjerenije
da se optuženom sudi pred nacionalnim sudom, i

tužiteljici
nije bilo poznato boravište optuženog i ne zastupa ga nijedan branilac
poznat Međunarodnom sudu.

Sudija
El-Mahdi je izdao nalog da se povuče nalog za hapšenje. Sudija je
dalje uputio tužiteljicu da sve podatke o ovom predmetu proslijedi nadležnim
nacionalnim vlastima, uključujući i propratne materijale.


*****