Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Povučene žalbe u predmetu Pavla Strugara

Povučene žalbe u predmetu Pavla Strugara

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VEĆE

Haag, 18. septembar 2006
TH/MOW/1110t

POVUČENE ŽALBE U PREDMETU PAVLA STRUGARA

I optužba i odbrana u predmetu protiv Pavla Strugara, bivšeg generala Jugoslovenske narodne armije optuženog za zločine počinjene protiv hrvatskog grada Dubrovnika 1991, povukle su žalbe na presudu Pretresnog veća.

Optužba je zasnovala povlačenje žalbe, podneseno 15. septembra 2006, na "izuzetnim humanitarnim okolnostima u vezi s Pavlom Strugarom, posebno njegovim poodmaklim godinama, slabom zdravlju i opštem stanju". Taj je potez usledio odmah nakon što je odbrana povukla žalbu na kaznu.

Dana 31. januara 2005, Pretresno veće je Strugara proglasilo krivim i osudilo ga na osam godina zatvora zbog napada na civile, uništavanja ili hotimičnog nanošenja štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima, a sve u vezi s napadom JNA na Dubrovnik 1991. Prema presudi, Strugar je imao kako de jure tako i de facto kontrolu nad snagama JNA koje su izvele vojni napad na Dubrovnik, uključujući granatiranje Starog grada u Dubrovniku.
 

*****
 

Integralni tekst podnesaka možete naći na sledećim adresama:

http://www.icty.org/x/cases/strugar/acdec/en/str-witjud060915e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/strugar/acdec/en/str-defnot060915e.pdf

 

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici suda: www.icty.org