Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Poziv na proslavu Međunarodnog dana žena na Međunarodnom sudu


OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
Haag, 27. februar 2012.
JKE/CS/PA492t


Poziv na proslavu Međunarodnog dana žena na Međunarodnom sudu

 

 

Međunarodni sud sa zadovoljstvom poziva novinare na proslavu Međunarodnog dana žena na Međunarodnom sudu u četvrtak 8. marta 2012. Ovaj događaj, koji organizuje Ured za pitanja žena Međunarodnog suda u saradnji sa Sindikatom zaposlenih na Međunarodnom sudu pod motom “Žene koje nadahnjuju”, ima za cilj da osvijetli pitanja koja se tiču seksualnog nasilja nad ženama.

Ove godine, gostujući govornik će biti Kathryn Bolkovac, autorica knjige "The Whistleblower: Sex Trafficking, Military Contractors, and One Woman's Fight for Justice" (Potkazivač: trgovina ljudima, privatna vojska i borba jedne žene za pravdu) koja je poslužila kao inspiracija za film “Glas istine” (The Whistleblower), koja opisuje njenu hrabru borbu protiv trgovine ljudima u seksualne svrhe u Bosni i Hercegovini. Publika će imati priliku da učestvuje u otvorenoj diskusiji koja će uslijediti nakon prezentacije.

Tema ovogodišnjeg događaja posebno je prikladna s obzirom na pionirski rad Međunarodnog suda na krivičnom gonjenju i presuđivanju za zločine seksualnog nasilja u bivšoj Jugoslaviji. Njegov doprinos razvoju sudske prakse na tom polju uključuje i kvalifikaciju silovanja i seksualnog porobljavanja kao zločina protiv čovječnosti.

Govoreći o ovom događaju, Michelle Jarvis, kontakt osoba Međunarodnog suda za pitanja žena i kontakt osoba za sprečavanje seksualnog izrabljivanja i seksualnog zlostavljanja, izjavila je sljedeće: “Priča Kathryn Bolkovac naglašava razornu vezu između oružanog sukoba, seksualnog nasilja i trgovine ljudima. Njena hrabrost da progovori o tome oblikovala je novu politiku Ujedinjenih nacija za borbu protiv seksualnog izrabljivanja i zlostavljanja i nadahnjuje nas da naglasimo našu opredijeljenost za nultu toleranciju prema takvim zločinima. Drago nam je što osoblju MKSJ-a i drugim gostima možemo pružiti priliku da neposredno čuju Kathryn i da joj postavljaju pitanja o njenim iskustvima tokom rada u Bosni i Hercegovini”.

Ured za pitanja žena Međunarodnog suda je mehanizam kojim se obezbjeđuje da se rodna pitanja efikasno rješavaju na MKSJ-u i dio je strategije poboljšanja sveukupne situacije u kojoj se nalaze žene širom sistema Ujedinjenih nacija.

Ovaj događaj će se održati u auli Međunarodnog suda od 16:00 do 18:00 sati. Novinari koji žele da prisustvuju treba da kontaktiraju Službu za medije na press [at] icty.org do utorka, 6. marta u 17:00 sati.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu