Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Poziv na prvu prezentaciju u srednjim školama kojom započinje treća faza projekta rada s mladima Outreach programa

MEĐUNARODNI SUD
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 3. mart 2014.

Poziv na prvu prezentaciju u srednjim školama kojom započinje treća faza projekta rada s mladima Outreach programa

Outreach program Međunarodnog suda započeće regionalni projekat rada s mladima prezentacijom koja će biti održana u Petoj gimnaziji u Sarajevu, Ulica Senada Poturka Senčija bb, u četvrtak, 6. marta u 11:30 sati.

Ovim će biti obilježen početak treće serije prezentacija koje će tokom ove školske godine biti održane u srednjim školama i na univerzitetima širom bivše Jugoslavije.

Preko ovih prezentacija učenici će se upoznati s dostignućima Međunarodnog suda i njegovim doprinosom utvrđivanju činjenica u vezi s sukobima u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih godina XX vijeka. Cilj prezentacija je da, direktnim obraćanjem mladima, podstaknu kritičko mišljenje o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi.

Prva faza rada s mladima Outreach programa Međunarodnog suda održana je u periodu od decembra 2011. do oktobra 2012. godine, i obuhvatila je više od 2.000 učenika srednjih škola i 1.500 studenata iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i sa Kosova. Druga faza ovog projekta održana je 2013. godine i obuhvatila je više od 1.275 učenika srednjih škola i 1.157 studenata.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program podržava naslijeđe Međunarodnog suda u regionu bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.


Novinari koji žele da prisustvuju prezentaciji u Petoj gimnaziji u Sarajevu treba da stupe u kontakt s Ernesom Ademagić, email: ademagic [at] un.org, tel: 033/ 568 549, do 5. marta u 16:00 sati kako bi potvrdili svoje prisustvo.

Outreach program Međunarodnog suda