Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pravna pomoć optuženom Zoranu Žigiću uskraćena nakon finansijske istrage Sekretarijata

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
8. jula 2002.

CC/P.I.S./686-t


PRAVNA POMOĆ
OPTUŽENOM ZORANU ŽIGIĆU USKRAĆENA NAKON

FINANSIJSKE ISTRAGE SEKRETARIJATA


U ponedjeljak, 8. jula 2002.,
sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, g.
Hans Holthuis, odlučio je da povuče branioca, kobranioca i pomoćnika
za pravna pitanja koji su ranije dodijeljeni optuženom Zoranu Žigiću.


Ova odluka je rezultat istrage
o finansijkoj situaciji optuženog i njegovih bliskih rođaka: zaključak
istrage je da g. Žigić, koji je nakon pritvaranja u aprilu 1998. tvrdio
da je slabog imovnog stanja i kojem je dodijeljen tim odbrane koji se
sastojao od oko 10 osoba, "trenutno ima dovoljno sredstava za
plaćanje svoje odbrane
."


Zoran Žigić je 2. novembra
2001. osuđen od strane Pretresnog vijeća i na 25 godina zatvora
(pogledati Saopštenje za javnost broj 631). Podnio je žalbu čije rješavanje
je u toku, za koju se preostali troškovi odbrane procjenjuju na oko 32.000
USD.


PRAKSA PODJELE HONORARA


Nakon što je u okviru Službe
za pravnu pomoć i pitanja pritvora Sekretarijata 1. marta 2002. imenovan
istražitelj, počela je provjera trenutnog materijalnog stanja optuženog
i rezultati su upoređeni sa izjavom optuženog o svom imovnom stanju
iz aprila 1998. godine.


Otkriveno je da su "optuženi,
njegova najbliža porodica i osobe sa kojima je živio prije pritvora došli
do značajnih sredstava koja su uglavnom dobijena prebacivanjem gotovine
od strane članova tima njegove odbrane, koju suizdvajali iz prihoda
koje su dobijali u svojstvu branilaca dodijeljenih u ovom predmetu.
"


Vrijednost imovine g. Žigića
i njegove najbliže porodice se trenutno procjenjuje na najmanje 126.196,00
eura (oko 124.000 USD). To uključuje i jedan stan kupljen u novembru
1998., drugi kupljen u aprilu 2000., trgovinsku firmu kupljenu u junu
2001. i tri vozila.


Gospodin Žigić je od
članova svog tima odbrane do sada ukupno primio najmanje 178.280,00
eura eura (oko 175.000 USD) prema praksi koju je uveo njegov bivši glavni
branilac g. Simo Tošić, advokat iz Banja Luke. Ova praksa je uključivala
i angažovanje dvoje istražitelja koji, zapravo, nikada nisu radili za
odbranu.


ZLOUPOTREBA SISTEMA PRAVNE
POMOĆI SE NEĆE TOLERISATI


Sekretar Međunarodnog suda
smatra da su "svojim postupcima optuženi i posebno članovi
njegove odbrane, ozbiljno zloupotrijebili sistem koji je Međunarodni
sud uspostavio kako bi osigurao djelotvornu pravnu pomoć svim osumnjičenima
i optuženima koji nisu u stanju da plaćaju troškove svoje odbrane."


Njegova odluka da uskrati svu
pravnu pomoć dodijeljenu Zoranu Žigiću samim tim ne znači
da Međunarodni sud nema pravo da protiv optuženog podnese zahtjev
za povrat sredstava te da provodi dalje istrage u vezi sa ponašanjem svih
drugih bivših ili sadašnjih članova tima odbrane, uključujući
i dvojicu glavnih branilaca koji su u različitim periodima bili dodijeljeni
optuženom, g. Simu Tošića advokata iz Banje Luke i g. Slobodana Stojanovića,
advokata iz Beograda.


Današnja sekretarova odluka je
u skladu sa ranijim najavama da će navodi o dijeljenju troškova između
optuženog i njegove odbrane biti detaljno istraženi i da se zloupotrebe
sistema pravne pomoćI neće tolerisati, uključujući nepoštenje
u finansijskom pogledu i/ili neetičko ponašanje branilaca.


Ovaj slučaj ističe potrebu
za uspostavljanjem zajedničke kulture profesionalizma kroz profesionalno
udruženje advokata odbrane koji rade pri Međunarodnom sudu. U očekivanju
toga, na narednoj plenarnoj sjednici sudija Međunarodnog suda, koja
je zakazana za 11. i 12. juli, razmotriće se reforma Profesionalnog
kodeksa branilaca koja se, između ostalog, odnosi na izričitu
podjele honorara između optuženog i bilo kojeg imenovanog člana
tima odbrane.


Advokati odbrane igraju ključnu
ulogu u pravilnom dijeljenju pravde i do sada su dali ogroman doprinos
pravednosti procesa. Kako bi se održali najviši standardi profesionalne
etike i integritet sistema pravne pomoći koji je od neizmjernog značaja,
sekretar je bez oklijevanja odlučio da se pozabavi ptanjem zloupotreba
otkrivenih u ovom predmetu.


*****Kompletan
tekst odluke sekretara Međunarodnog suda (na engleskom jeziku)