Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prebacivanje Miroslava Deronjića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 8. juli
2002.

JL/P.I.S./685-t


PREBACIVANJE
MIROSLAVA DERONJIĆA


Međunarodni krivični
sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrđuje da je u ponedeljak, 8. jula
2002. Miroslav Deronjić prebačen u Pritvorsku jedinicu, nakon
hapšenja od strane snaga SFOR-a u Bratuncu u Bosni i Hercegovini. Deronjić
uhapšen na osnovu optužnice koja je 3. jula 2002. podignuta protiv njega,
a bila je pod pečatom dok mu je nije predata od strane službenika
MKSJ-a.


U optužnici
se navodi da je Miroslav Deronjić rođen 6. juna 1945. u opštini
Bratunac, u Bosni i Hercegovini. Za vrijeme sukoba u Bosni i Hercegovini,
on je bio predsjednik opštinskog odbora SDS-a (Srpske demokratske stranke
Bosne i Hercegovine). Miroslav Deronjić je u maju 1992. bio predsjednik
bratunačkog Kriznog štaba, na kojoj funkciji je imao efektivnu kontrolu
nad komandovanjem i angažovanjem Teritorijalne odbrane (TO) opštine Bratunac
dana 9. maja 1992.


U optužnici
se navodi da je u proljeće 1992. izbio oružani sukob između Srba
i ne-Srba u Republici Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu
Bratunac. Kao dio sukoba, snage bosanskih Srba, snage Jugoslovenske narodne
armije (JNA) i paravojne snage su u okviru tog sukoba vršile rasprostranjene
i sistematske napade na civilno stanovništvo na tom području. Snage
bosanskih Srba su 17. aprila 1992. preuzele kontrolu nad opštinom Bratunac
i tada su ulagani sistematski napori da se bosansko-muslimansko stanovništvo
opštine razoruža, što je i dovršeno krajem aprila 1992. Glogova je 9.
maja 1992. bila malo selo u opštini Bratunac, u Republici Bosni i Hercegovini,
nekoliko kilometara od grada Bratunca.


Krajem aprila i početkom
maja 1992., razoružani su bosansko-muslimanski stanovnici sela Glogova.
U optužnici se navodi da je Miroslav Deronjić, uveče 8. maja 1992.
izdao naređenje da se napadne i spali selo Glogova.


U ranim
jutarnjim satima 9. maja 1992., pripadnici bratunačkog TO-a, pripadnici
JNA i drugi (dalje u tekstu: izrazi "napadajuće snage" ili "snage"
odnosi se na bratunački TO, JNA i ostale snage), u sadejstvu su opkolili
selo Glogovu i prvo ga granatirali iz artiljerijskog oruđa. U optužnici
se navodi da je nakon toga pješadija napadajućih snaga je ušla u
selo i preuzela kontrolu nad njim. Bosansko-muslimanski stanovnici sela,
koji su prethodno bili razoružani, nisu pružili otpor. Napadajuće
snage su potom zapalile kuće i druge objekte bosanskih Muslimana,
kao i džamiju. Bosansko-muslimanski dio sela Glogova sravnjen je sa zemljom.
Miroslav Deronjić je bio prisutan tokom napada na Glogovu.


Optužbe


U optužnici se optuženi
tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1)
Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog
(član 7(3)) za:


dvije tačke zločina
protiv čovječnosti (član 5 - progoni; ubistvo)

četiri tačke
kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 - ubistvo; bezobzirno
razaranje gradova, naselja ili sela, uništavanje ustanova namijenjenih
religiji, napad na nebranjeno selo)

Prvo
pojavljivanje Miroslava Deronjića će naknadno biti objavljeno.*****