Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predjesnik Međunarodnog suda promiče regionalno partnerstvo na seminaru OESS-a

Predjesnik Međunarodnog suda promiče regionalno partnerstvo na seminaru OESS-a

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 15. maj 2006.
LM/MOW/1077t

PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA PROMIČE REGIONALNO PARTNERSTVO
NA SEMINARU OESS-a

Predsjednik Međunarodnog suda sudac Fausto Pocar vratio se danas iz dvodnevnog posjeta Varšavi, Poljska, gdje je bio jedan od glavnih govornika na međunarodnom seminaru koji je organizirao Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri Organizaciji za europsku sigurnost i saradnju (OESS).

Tokom svog obraćanja na ovom događaju, pod nazivom “Podržavanje vladavine prava i redovitog zakonskog postupka u sustavima kaznenog pravosuđa”, sudac Pocar je nabrojao raznolike i ambiciozne strategije koje je Međunarodni sud usvojio u cilju izgradnje bliskog radnog partnerstva s nacionalnim pravosuđima u bivšoj Jugoslaviji kako bi se ojačala njihova sposobnost da se na pravičan način bave predmetima ratnih zločina i bore protiv nekažnjivosti.

Tokom svog izlaganja i u odvojenim sastancima održanim na rubovima događaja, sudac Pocar je izrazio svoju zahvalnost OESS-u na njihovom radu na učvršćivanju vladavine prava u državama bivše Jugoslavije, uključujući monitoring suđenja koji je od direktne važnosti i značaja za Međunarodni sud. Odajući priznanje ključnoj ulozi koju OESS zauzima u pružanju pomoći u naporima na provođenju pravosudne reforme širom bivše Jugoslavije, sudac Pocar je naglasio potrebu za daljnjom suradnjom i razgovarao o načinima jačanja odnosa između OESS-a i Međunarodnog suda.

*****

Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org