Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, imenovana dva nova branioca

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 26. maj 1997.
CC/PIO/200tPredmet Čelebići, imenovana dva nova branioca

Novi glavni branioci su nedavno imenovani u timovima odbrane optuženih Zdravka Mucića i Esada Landže.

Optuženi Mucić:

U skladu s odlukom sekretara Međunarodnog suda, g. Željko Olujić, advokat iz Zagreba, zamijeniće g. Branislava Tapuškovića kao glavni branilac optuženog Mucića počevši od 16. maja 1997. godine.
Gospodin Michael Greaves će nastaviti rad u svojstvu kobranioca.
Gospodin Tapušković i njegov pravni savjetnik, gđa Mira Tapušković, su napustili tim odbrane.

Uvodno izlaganje g. Olujića
Gospodin Olujić je 19. maja Sekretarijatu podnio uvodno izlaganje "kako bi napravio određene izmjene prijedloga dokaznog materijala odbrane Zdravka Mucića.... koji je prethodni tim odbrane dostavio ovom Pretresnom vijeću".

Optuženi Landžo:

U skladu s nalogom Pretresnog vijeća II od 25. aprila 1997. godine, g. John Ackerman, advokat iz Houstona, Texas, će zamijeniti g. Mustafu Bračkovića kao glavni branilac optuženog Esada Landže.
Gospođica Cynthia McMurrey će nastaviti da obavlja dužnost kobranioca.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu