Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, najnovije informacije 7. dio: Pretresno vijeće II odbacilo Delalićev prigovor u vezi s formom optužnice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 9. oktobar 1996.
CC/PIO/0113t

Predmet Čelebići, najnovije informacije 7. dio: Pretresno vijeće II odbacilo Delalićev prigovor u vezi s formom optužnice

Pretresno vijeće II, kojim je predsjedavala sudija Gabrielle Kirk McDonald, riješilo je po prigovoru optuženog Zejnila Delalića na nedostatke u formi optužnice.

Ovaj zahtjev, podnesen 3. jula 1996, Tužilaštvo i odbrana su usmeno obrazložili tokom pretresa održanog 20. avgusta 1996. godine. Tročlano sudsko vijeće je 2. oktobra 1996. godine donijelo svoju odluku kojom: "Pretresno vijeće (...) odbacuje prigovor odbrane na nedostatke u formi optužnice".

Sažetak odluke

Pretresno vijeće je odvojeno razmotrilo svaku od tvrdnji iznesenih u podnesku, iz kojeg je zaključilo da se u njemu navodi da je optužnica "nejasna, neodređena, protivrječna i neosnovana ".

1. Činjenična pitanja
Odbrana je tvrdila da je nekoliko tvrdnji u optužnici činjenično netačno: snage lojalne Vladi Bosne i Hercegovine nisu mogle "napasti ili zauzeti" vlastitu teritoriju; nije precizno navedeno koje su osobe dovedene u kolektivne centre i informacije koje se tiču odgovornosti optuženog nisu tačne.

Uzimajući u obzir da su ove primjedbe "zasnovane na činjeničnim argumentima" i da "prigovor o formi optužnice nije primjeren način za osporavanje činjeničnog stanja", sudije su podržale stajalište Tužilaštva da se "sporne činjenice moraju utvrditi na suđenju, nakon što strane u postupku budu imale priliku da izvedu dokaze u potpunosti".

Pretresno vijeće je zaključilo da "će konačna odluka o tome da li su navodi optužnice tačni ili ne biti donijeta na suđenju".

2. Tvrdnje o nejasnoći
Odbrana je tvrdila da optužnica ne sadrži precizne detalje u vezi s osobama kojima je optuženi navodno bio nadređen, da je optužnica "potpuno nedefinisana" što se tiče nadređenog položaja optuženog, i da bi činjenični opis povreda čije se nanošenje može pripisati dvojici suoptuženih trebao da bude precizan (pojedinosti o vremenu i mjestu događaja i načinu na koji je zločin izvršen). Slijedeći standarde preciznosti optužnica koje su utvrdila dva pretresna vijeća Međunarodnog suda u tri prethodne odluke, sudije su zaključile da "optužnica protiv Zejnila Delalića svaku od optužbi navodi konkretno i odvojeno. Štaviše, konkretna djela u kojima je Zejnil Delalić učestvovao identifikovana su na zadovoljavajući način (...)" a "datumi i djela za koja je Zejnil Delalić navodno bio odgovoran relativno su konkretni ".

3. Zahtjev za dostavu pojedinosti
Odbrana je od Tužilaštva zahtijevala više preciznosti u navodima i dodatne informacije o izvoru nadređenosti optuženog nad logorom Čelebići i zaposlenima u njemu, osnovama za navode o nadređenosti optuženog nad suoptuženima, navodima o nanošenju povreda za koje se terete suoptuženi i konkretne datume navodnih djela.

Napominjući da je Tužilaštvo odbrani dostavilo relevantne dokumente, izjave i dokumentaciju, Pretresno vijeće zaključuje da "ti dokumenti (...) nesumnjivo pružaju dovoljno podataka Zejnilu Delaliću za pripremu odbrane (...)".

4. Kumulativna priroda optužbi
Odbrana je tvrdila da optužnica "sadrži nekoliko pravnih kvalifikacija istih djela, što bez ikakve osnove umnogostručuje odgovornost optuženog ".

Pozivajući se na svoju odluku u predmetu Tadić gdje se postavilo identično pitanje, sudije su odbile "da razmatraju ovaj argument jer to pitanje postaje relevantno tek prilikom odlučivanja o visini kazne u slučaju da se optuženi proglasi krivim za dotične optužbe".

Dvojica suoptuženih sa Zejnilom Delalićem su takođe podnijeli prigovore na nedostatke u formi optužnice. Odbrana i Tužilaštvo su obrazložili te prigovore na otvorenoj raspravi održanoj 1. oktobra 1996. godine. Odluka sudija se očekuje.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org