Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, najnovije informacije, zatraženo privremeno puštanje na slobodu Delalića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 22. jul 1996.
CC/PIO/0100t

Predmet Čelebići, najnovije informacije, zatraženo privremeno puštanje na slobodu Delalića

Rasprava po podnesku branilaca Zejnila Delalića, kojim se zahtijeva njegovo privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima biće održana pred Pretresnim vijećem II u utorak, 23. jula 1996. godine u 9:30 sati. Optuženi će biti prisutan na toj javnoj raspravi.

Ovim podneskom koji je podnijela zastupnica odbrane Edina Rešidović 29. maja 1996. godine, od Pretresnog vijeća II se zahtijeva da izda nalog za Delićevo puštanje na slobodu i navode se uslovi koji moraju biti zadovoljeni kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo na suđenju.

U podnesku se tvrdi da "u svim savremenim pravnim sistemima, nalog za pritvaranje predstavlja izvanrednu mjeru obezbjeđenja prisustva optuženog i uvijek se svodi na najkraće nužno vrijeme".

Osim toga, pravilo 40 (privremene mjere) mora "se tumačiti restriktivno i još restriktivnije primjenjivati". U podnesku stoji, "hapšenje Zejnila Delalića, u skladu s pravilom 40, nije u skladu s duhom Statuta (. . . ) i pravima osumnjičenih". Povrh toga, "opasnosti od bjekstva, zastrašivanja žrtava ili svjedoka ili uništenja dokaza moraju biti konkretne, a ne apstraktne opasnosti".

U svom odgovoru podnesenom 28. juna 1996. godine, Tužilaštvo traži da se zahtjev za privremeno puštanje na slobodu odbaci.

Tužilaštvo tvrdi da podnesak odbrane ne pokazuje postojanje izuzetnih okolnosti kojim bi privremeno puštanje na slobodu bilo opravdano, niti daje garancije da će se Delalić pojaviti na suđenju, niti da neće predstavljati prijetnju žrtvama i svjedocima.

Tužilaštvo tvrdi da u skladu s pravilom 65 postoji pretpostavka da će optuženi biti pritvoren, ukoliko se ne dokaže postojanje izuzetnih okolnosti i "jedino kada se uvjeri da će se optuženi pojaviti na suđenju, i da, ukoliko bude pušten na slobodu, neće predstavljati prijetnju ni za jednu žrtvu, svjedoka ili neku drugu osobu". Zastupnica odbrane nije mogla da dokaže postojanje izuzetnih okolnosti.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org