Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, Pretresno vijeće izdalo naloge subpoena u vezi sa šest svjedoka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag,15. oktobar 1997.
CC/PIO/249tPredmet Čelebići, Pretresno vijeće izdalo naloge subpoena u vezi sa šest svjedoka

Od Vlade Bosne i Hercegovine zatraženo da pomogne pojavljivanju šest svjedoka i utvrdi autentičnost 14 dokumenata.

Pretresno vijeće koje zasjeda u predmetu Čelebići (u sastavu: sudija Karibi-Whyte, predsjedavajući, sudija Odio-Benito i sudija Jan) u srijedu 15. oktobra 1997. odobrilo je zahtjev tužilaštva za izdavanje naloga subpoena ad testificandum šestorici svjedoka.

Shodno tome, petorici svjedoka je naloženo da se pojave u sudnici i svjedoče sljedeće sedmice, okvirno u ponedjeljak, 20. oktobra 1997. (za dva svjedoka) i u utorak, 21. oktobra 1997. (za tri svjedoka). Ovih pet svjedoka imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i/ili rade za njenu vladu, od koje je Pretresno vijeće zatražilo da ovim svjedocima uruči naloge subpoena i obezbijedi da se oni pojave pred sudijama.

Pretresno vijeće je takođe odobrilo zahtjev tužilaštva da se kustos Arhiva Vlade Bosne i Hercegovine pojavi pred sudijama kako bi svjedočio o autentičnosti 14 dokumenata od važnosti za predmet protiv optuženog Delalića: Specijalnog ovlašćenja Ratnog predsjedništva Opštine Konjic datom Zejnilu Delaliću; Odluke Ratnog predsjedništva Opštine Konjic u vezi s imenovanjem Zejnila Delalića za koordinatora opštinskih odbrambenih snaga; Imenovanja Zejnila Delalića za komandanta oružanih snaga na određenim područjima; Imenovanja Zejnila Delalića za komandanta 1. taktičke grupe (TG-1) na određenim područjima; Naređenja TG-1 Zejnila Delalića u vezi s ispitivanjem zatvorenika u Konjicu; Naređenja TG-1, Zejnila Delalića, u vezi sa uspostavljanjem komisije za klasifikaciju zatočenika; članske kartice Zejnila Delalića u Savezu udruženja ratnih veterana Bosne i Hercegovine; Ukaza o imenovanju Zejnila Delalića; Naređenja u vezi s distribucijom vojne opreme u Podorašcu koje su potpisali Zejnil Delalić, Esad Ramić i Dinko Zebić; Ovlašćenja Zejnila Delalića da sklapa sporazume o MTS-u koji je potpisao ministar za nacionalnu odbranu, Jerko Doko; Vojnog naređenja TG-1, Zejnila Delalića, Opštinskom štabu Oružanih snaga BiH u  Prozoru; Vojnog naređenja TG-1 Zejnila Delalića, Opštinskom štabu Oružanih snaga Konjica; Vojnog naređenja TG-1, Zejnila Delalića, pomoćniku komandanta za logistiku Oružanih snaga Konjica; Naređenja o imenovanju osoblja TG-1, koje je potpisao Zejnil Delalić.

Pravni zaključci Pretresnog vijeća

1. Nalozi subpoena upućeni svjedocima:

Odluka Pretresnog vijeća zasniva se na pravilu 54 Pravilnika o postupku i dokazima, u kojem stoji da "Na zahtjev bilo koje strane ili proprio motu, sudija ili pretresno vijeće mogu izdavati naloge, sudske pozive, naloge subpoena, naloge za hapšenje i dovođenje i druge naloge koji su potrebni za vršenje istrage ili pripremu i vođenje suđenja".

Predsjedavajući sudija Karibi-Whyte je izjavio da, "prema pravilu 54, Pretresno vijeće može izdati nalog subpoena pojedincima".

2. Zahtjev Vladi Bosne i Hercegovine:

Tužilaštvo je zahtijevalo da se izda nalog Vladi Bosne i Hercegovine na osnovu člana 29(2) Statuta Međunarodnog suda, koji glasi: "Države moraju bez nepotrebnog odgađanja udovoljiti svakom zahtjevu za pomoć ili nalogu koji je izdalo pretresno vijeće, što, između ostalog, uključuje sljedeće: utvrđivanje identiteta i pronalaženje osoba; uzimanje iskaza i dostavu dokaza; uručenje dokumenata; hapšenje ili pritvaranje osoba; predaju ili dovođenje optuženih pred Međunarodni sud".

Prema Pretresnom vijeću, "Član 29 daje ovlašćenje Pretesnom vijeći da izda nalog u vezi sa zahtjevima upućenim suverenim državama".


Kontekst zahtjeva tužilaštva

U zahtjevu tužilaštva, podnesenom u utorak, 14. oktobra 1997. stoji da "su učinjeni brojni pokušaji" kako bi svjedoci "dobrovoljno svjedočili pred Pretresnim vijećem", kao i da su "zahtjevi za pomoć upućeni Vladi Bosne i Hercegovine kako bi se obezbijedilo prisustvo ovih svjedoka i prisustvo kustosa Arhiva kako bi svjedočili tokom suđenja u ovom predmetu: nijedan od ovih zahtjeva nije ispunjen".

Gore rezimirana odluka Pretresnog vijeća nije dostupna u pisanoj formi.

Cjelokupni tekst zahtjeva tužilaštva je, na zahtjev, dostupan u Službi za odnose s javnošću.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu