Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev Esada Landže za izuzimanje dokaza

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 8. septembar 1997.
CC/PIO/243tPredmet Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev Esada Landže za izuzimanje dokaza

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija Karibi-Whyte, predsjedavajući, sudija Odio Benito i sudija Jan) je 1. septembra 1997. godine donijelo pisanu odluku po zahtjevu odbrane podnesenom 7. maja 1997. godine.

U skladu s pravilom 73(C) Pravilnika o postupku i dokazima, odbrana je podnijela zahtjev kojim je traženo odobrenje za odustajanje Esada Landže od odricanja od prava da podnese zahtjev za izuzimanje iz dokaznog materijala izjava koje je Tužilaštvo uzelo od optuženog 18. jula 1996. godine. U prilog ovom podnesku, odbrana je napomenula da "branilac koji je ranije zastupao optuženog nije bio svjestan da je podnošenje zahtjeva neophodno". Tužilaštvo se usprotivilo ovom zahtjevu 12. maja 1997. godine. Vijeće je saslušalo usmena obrazloženja strana u postupku 14. maja 1997. i donijelo usmenu odluku kojom je zahtjev odbačen.

U pismenoj odluci, Vijeće je podsjetilo da se mora pokazati valjan razlog kako bi Vijeće  odobrilo odustajanje od odricanja od prava optuženog da podnese takav zahtjev. Međutim, u ovom slučaju "sama promjena branilaca ne predstavlja valjan razlog za odobravanje odustajanja od odricanja na to pravo".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu