Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva za svjedočenje putem video-veze i dozvolilo dr. Jamesu Gowu i prof. Constantinu Economidesu da svjedoče kao svjedoci vještaci

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag,18. novembar 1997.
CC/PIO/263tPredmet Čelebići, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva za svjedočenje putem video-veze i dozvolilo dr. Jamesu Gowu i prof. Constantinu Economidesu da svjedoče kao svjedoci vještaci

1. Pretresno vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva za svjedočenje putem video-veze
Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija Karibi-Whyte, sudija Odio Benito i sudija Jan) je 11. novembra 1997. godine izdalo nalog po zahtjevu tužilaštva da se za određene svjedoke dozvoli svjedočenje putem video-veze. Nalogom je odbačen zahtjev tužilaštva za svjedočenje putem video-veze.

Ovaj nalog je izdat nakon povjerljivog zahtjeva koji je 26. septembra 1997. godine podnijelo tužilaštvo. Tokom usmenog pretresa pred Vijećem održanog 13. oktobra 1997, tužilaštvo je izjavilo da tri osobe čija su imena navedena u zahtjevu ne  žele da svjedoče u Haagu.

Nakon što je razmotrilo razloge koje je iznijelo tužilaštvo, Pretresno vijeće je smatralo da "razlog ... za saslušanje svjedočenja putem video-veze ne ispunjava kriterijume iz potpravila 90 (A)". Ovo potpravilo ovlašćuje Vijeće da sasluša svjedočenje putem video-veze "... u izuzetnim okolnostima i u interesu pravde..."

2. Pretresno vijeće odobrilo da dr. James Gow i profesor Constantin Economides svjedoče kao svjedoci vještaci

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija Karibi-Whyte, sudija Odio Benito i sudija Jan) je 11. novembra 1997. godine donijelo nalog po zahtjevu tužilaštva da se odobri pozivanje dodatnih vještaka kojim je odobrilo zahtjev da se dr. James Gow i profesor Constantin Economides pojave pred Vijećem kao dodatni vještaci.

Zahtijevajući od Pretresnog vijeća da pozove gore navedene vještake, 1. oktobra 1997.  "Zahtjevom za pozivanje dodatnih vještaka", tužilaštvo je obavijestilo da su u njegov posjed došle nove činjenice. Osim toga, tužilaštvo je tvrdilo da su Mišljenje i presuda u predmetu Tadić pokrenuli nova pitanja u vezi s međunarodnom prirodom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Tokom usmenog pretresa o zahtjevu tužilaštva pred Vijećem, održanog 23. oktobra 1997. godine, odbrana svih četvorice optuženih se usprotivila tome da se pozove profesor Economides jer nisu smatrali da je svjedočenje svjedoka vještaka o međunarodnom pravu pred Pretresnim vijećem primjeren način korišćenja svjedoka vještaka, jer po njihovom mišljenju, utvrđivanje međunarodnog prava leži isključivo na Pretresnom vijeću.

Profesor Economides koji je svjedočio pred Pretresnim vijećem 30. oktobra 1997. godine će se ponovo pojaviti u sudnici prve sedmice decembra 1997. godine; Očekuje se da će dr. James Gow takođe svjedočiti prve sedmice decembra 1997. godine.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu