Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić - najnovije informacije 3. deo: Tužilaštvo podnelo zahtev za povlačenje optužnice protiv Đukića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 19. april 1996.
CC/PIO/062t

Predmet Đukić - najnovije informacije 3. deo: Tužilaštvo podnelo zahtev za povlačenje optužnice protiv Đukića

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju podneo je zahtev za povlačenje optužnice protiv generala Đorđa Đukića iz razloga "ubrzanog pogoršanja" zdravstvenog stanja optuženog.

Pretresno veće I će ovaj zahtev razmotriti 22. aprila 1996. godine u 16:30 časova.

U zahtevu podnesenom 19. aprila 1996. godine u skladu s pravilom 51 (A) Pravilnika o postupku i dokazima, tužilac je od Međunarodnog suda zahtevao povlačenje optužnice, bez odricanja budućih prava tužioca da ponovo optuži generala Đukića u budućnosti ukoliko se okolnosti zdravstvenog stanja optuženog promene.

Tužilaštvo tvrdi da, na osnovu nezavisnog zdravstvenog pregleda generala Đukića, optuženi boluje od neizlečive bolesti i da bi bilo "nepravedno i nehumano" prisiliti ga na suđenje. Tužilac je uveren da je "progresivna priroda njegovog zdravstvenog stanja takva da veoma brzo ne bi bio u stanju da smisleno učestvuje u svojoj odbrani. Suđenje u takvim uslovima bilo bi inherentno nepravdeno".

S obzirom da je ovo pitanje koje će razmotriti sudije, nikakvi dodatni detalji niti komentari neće biti objavljivani.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org