Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić, najnovije informacije 4. deo: Pretresno veće zadržalo optužnicu, ali je naložilo Đukićevo privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 24. april 1996.
AMcD/PIO/064t

Predmet Đukić, najnovije informacije 4. deo: Pretresno veće zadržalo optužnicu, ali je naložilo Đukićevo privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga

Pretresno veće I je zadržalo optužnicu protiv generala Đukića, ali je naložilo privremeno puštanje generala Đukića na slobodu isključivo iz humanitarnih razloga.

U odluci koju je donelo 24. aprila 1996. godine, Pretresno veće je zaključilo da ni Statut ni Pravilnik dopuštaju da se zbog zdravstvenog stanja, ma koliko ono bilo kritično, povuče optužnica za teške zločine nad kojima Međunarodni sud ima nadležnost i da, shodno tome, ne postoji osnov za odobravanje ovog zahteva Tužilaštva.

Takođe, ne može se prihvatiti ni zahtev odbrane, s obzirom da su njeni navodi o nepostojanju dovoljno dokaza protiv Đukića irelevantni u ovoj fazi postupka i mogu biti razmotreni jedino naknadno, ili tokom razmatranja preliminarnih podnesaka ili na glavnoj raspravi.

Pa ipak, sudije su se uverile da zdravstveno stanje generala Đukića ne dopušta njegovo držanje u bilo kakvoj vrsti pritvora i da nega koja mu je potrebna zahteva drugačije okruženje. Veće je, shodno tome, naložilo da mu se dopusti da napusti Holandiju kako bi se pridružio svojoj porodici, što je ograničeno sledećim strogim uslovima: Da general Đukić ili njegov branilac pre puštanja na slobodu Sekretarijatu dostave njegovu adresu, kao i svaku promenu iste; General Đukić mora da redovno izveštava Sekretarijat o svom zdravstvenom stanju; Da se general, ukoliko to bude dopuštalo njegovo zdravstveno stanje, odazove na svaki poziv Međunarodnog suda kako bi odgovorio na sve njemu upućene zahteve; Da vlada zemlje prebivališta ne stvara prepreke izvršenju zahteva Međunarodnog suda koji se odnose na generala Đukića, u skladu s pravilom 65.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org