Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić okončan zbog smrti optuženog

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 03. jun 1996.
CC/PIO/082t

Predmet Đukić okončan zbog smrti optuženog

Nakon smrti generala Đukića, predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Antonio Cassese, 29. maja 1996. godine doneo je odluku da se svi postupci automatski obustavljaju.

Kao posledica toga, žalba tužilaštva na odbijanje Pretresnog veća I da povuče optužnicu iz humanitarnih razloga je ukinuta, a zakazani pretres je otkazan.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org