Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić: Tužilaštvo uložilo žalbu na odluku da se zadrži optužnica

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 24. april 1996.
AMcD/PIO/065t

Predmet Đukić: Tužilaštvo uložilo žalbu na odluku da se zadrži optužnica

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je uložio žalbu na odluku Pretresnog veća I od 24. aprila 1996. da zadrži optužnicu protiv generala Đukića i na odluku sudije Judge Karibi-Whyta od 19. aprila 1996. kojom se odbija nadležnost za povlačenje optužnice.

Iako se nije usprotivilo puštanju generala Đukića iz pritvora i njegovom povratku porodici, u žalbi podnetoj 24. aprila 1996, Tužilaštvo tvrdi da su i sudija Karibi-Whyte i Pretresno veće I pogrešili u svojoj interpretaciji Pravilnika o postupku i dokazima kada su zaključili da je sadašnje suđenje počelo izjašnjavanjem optuženog o krivici.

Tužilaštvo nadalje tvrdi da je Pretresno veće I pogrešno protumačilo pravilo 51 kada je zaključilo da je povlačenje optužnice iz humanitarnih razloga nije dozvoljeno prema Pravilniku.

Konačno, Tužilaštvo tvrdi da je Pretresno veće pogrešilo u interpretaciji i primeni pravila 65 kada je zaključilo da je privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65 dopustivo u ovom slučaju.

Shodno tome, Tužilaštvo zahteva sledeći pravni lek: ukidanje odluke sudije Karibi-Whyta od 19. aprila 1996. kojom se osporava nadležnost nad podneskom Tužilaštva; ukidanje zaključaka Pretresnog veća I prema kojima ono ima nadležnost da sasluša zahteve za povlačenje optužnice; vraćanje ovog zahteva sudiji Karibi-Whytu na razmatranje; ukidanje zaključaka Pretresnog veća I u vezi s parametrima pravila 51; i ukidanje zaključaja Pretresnog veća I u vezi s primenom pravila 65.

Argumenti u prilog žalbe Tužilaštva biće dostavljeni Sekretarijatu najkasnije za 90 dana.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org