Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Aleksovski, O početku suđenja će se raspravljati na zatvorenoj statusnoj konferenciji zakazanoj za 9. decembar 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. decembar 1997.
CC/PIO/270tPredmet Aleksovski, O početku suđenja će se raspravljati na zatvorenoj statusnoj konferenciji zakazanoj za 9. decembar 1997.

Pretresno vijeće Ibis, u sastavu: sudija Rodrigues (predsjedavajući), sudija Vohrah i sudija Nieto Navia u srijedu, 3. decembra 1997. zakazalo je zatvorenu statusnu konferenciju za utorak, 9. decembar, kako bi saslušalo strane u postupku u vezi s nizom preliminarnih pitanja pred početak samog suđenja optuženom Aleksovskom.

To su sljedeća pitanja:
- dostavljanje od strane tužilaštva iskaza svjedoka i druge moguće dokumentacije na koju će se pozvati tokom suđenja;
- broj svjedoka tužilaštva;
- procjena dužine izvođenja dokaza tužilaštva;
- svjedočenje vještaka, ukoliko ih bude;
- indikacije odbrane o svim pravnim ili činjeničnim navodima u optužnici koje ne namjerava da ospori, navodima koje će osporiti i okvirnu strategiju odbrane;
- datum početka suđenja i druga pitanja o rasporedu.


Kontekst

Branilac optuženog je 27. novembra podnio zahtjev kojim je tražio da se utvrdi datum početka suđenja (vidi Saopštenje za javnost 268).

Tužilaštvo je 3. decembra podnijelo svoj odgovor: "Tužilaštvo nema primjedbi na zahtjev odbrane. Međutim, tužilaštvo zahtijeva da bude obaviješteno o datumu početka suđenja 28 radnih dana ranije, kako bi obavilo sve potrebne pripreme (...) kako bi svedoci bili dostupni i spremni za svjedočenje" (...). Shodno tome, tužilaštvo je zahtijevalo da "datum početka suđenja ne bude zakazan prije polovine januara 1998. godine".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu