Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Aleksovski, optuženi zahtijeva da se utvrdi datum početka suđenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 1. decembar 1997.
CC/PIO/268tPredmet Aleksovski, optuženi zahtijeva da se utvrdi datum početka suđenja

Gospodin Goran Mikuličić, branilac Zlatka Aleksovskog je u četvrtak, 27. novembra 1997. godine podnio zahtjev "da se utvrdi datum početka suđenja".

Branilac se poziva na statusnu konferenciju održanu iza zatvorenih vrata 6. juna tokom koje su se strane u postupku i Pretresno vijeće navodno saglasili da će datum početka suđenja biti utvrđen "u roku od dva mjeseca nakon rješavanja po svim preliminarnim podnescima".

Zahtjev optuženog se takođe zasniva na "fundamentalnom pravu optuženog da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja, kao i [na] obavezi Pretresnog vijeća da obezbijedi da suđenje bude pravično i ekspeditivno".


Kontekst

Nikakva odluka neće biti donijeta sve dok tužilaštvo ne odgovori na zahtjev optuženog. Očekuje se da tužilaštvo podnese svoj odgovor u roku od dvije sedmice.

Vijeće u predmetu Aleksovski je Pretresno vijeće Ibis, u sastavu: sudija Rodrigues (predsjedavajući), sudija Vohrah i sudija Nieto Navia (vidi Saopštenje za javnost 265).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu