Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 5. decembar 1996.
CC/PIO/137t

Predmet Blaškić

Tokom pretresa održanog 4. decembra 1996. godine, branioci optuženog Blaškića, koji su već podnijeli tri preliminarna podneska, objavili su da će podnijeti još dva.

Kao posljedica toga, sudije Pretresnog vijeća I su konstatovale da prvobitni datum početka suđenja 8. januar 1997., o kojem su se saglasile obje strane u postupku, neće moći da bude sproveden.

Novi datum početka suđenja će biti utvrđen nakon završetka procedure po preliminarnim podnescima.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org