Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: federalnom ministru odbrane naloženo da se 28. februara u 10:00 sati pojavi pred sudijom McDonald

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. februar 1997.
CC/PIO/160tPredmet Blaškić: federalnom ministru odbrane naloženo da se 28. februara u 10:00 sati pojavi pred sudijom McDonald

Nalogom izdatim 24. februara 1997., koji je upućen Bosni i Hercegovini i g. Anti Jelaviću, ministru odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, sudija McDonald je naložila g. Jelaviću ili predstavniku koji je upoznat sa traženim dokumentima da se u petak, 28. februara u 10:00 sati pojavi pred njom i zahtijevala od Bosne i Hercegovine da osigura njegovo prisustvo ili prisustvo njegovog predstavnika.

Na pretresu se od gospodina Jelavića ili njegovog predstavnika očekuje da detaljno opišu koji koraci su preduzeti kako bi se izvršila subpoena duces tecum koju je sudija izdala 15. januara 1997. koja je upućena Bosni i Hercegovini i ovom ministru.

Sastanak tužioca i predstavnika Republike Hrvatske u Zagrebu je zakazan za petak 28. februar u 10:00 sati.

Na tom sastanku, strane u postupku će neformalno razgovarati o dokazima koje Hrvatska treba dostaviti tužilaštvu a koji se tiču predmeta Blaškić.

Ovaj sastanak je posljedica pretresa koji je održan pred sudijom McDonald 19. februara 1997., tokom kojeg je Hrvatska protestvovala zbog toga što je sudija, na zahtjev tužilaštva, izdala subpoenu duces tecum i naknadni nalog kojim je naložila dostavljanje 13 konkretnih grupa dokumenata tužilaštvu. Hrvatska je međutim naznačila da je spremna da sa tužilaštvom neformalno sarađuje kako bi se ovo pitanje riješilo. (Za više informacija vidi saopštenja za javnost 156 i 158.)

Nalog Bosni i Hercegovini i g. Anti Jelaviću

U nalogu od 24. februara, sudija McDonald je napomenula da g. Jelavić, "kao nasljednik kustosa Središnjeg arhiva bivšeg Ministarstva odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna, nije sarađivao s Međunarodnim sudom jer nije dostavio dokumente opisane u subpoeni duces tecum koja je izdata 15. januara 1997. godine".

Nadalje, g. Jelavić se "namjerno nije pojavio preda mnom na javnom pretresu održanom 24. februara 1997. kako bi odgovorio na pitanja koja se odnose na dostavljanje dokaza navedenih u subpoeni, odnosno namjerno nije imenovao predstavnika koji bi došao umjesto njega, a koji je upoznat s lokacijom i sadržajem Središnjeg arhiva, te bi mogao detaljno opisati koji su koraci preduzeti kako bi se izvršila subpoena duces tecum".

Sudija je, međutim, konstatovala "da je Bosna i Hercegovina sarađivala s Međunarodnim sudom preduzevši korake potrebne da se dostave dokumenti opisani u subpoeni duces tecum".

Odista, premijer Federacije Bosne i Hercegovine je 21. februara 1997. poslao pismo g.Jelaviću zahtijevajući od njega da se pojavi pred sudijom McDonald na pretresu 24. februara, ili da umjesto toga pošalje svog predstavnika upoznatog s problematikom, u skladu s nalogom od 20. februara.

Uprkos tome, ni g. Jelavić ni njegov predstavnik se nisu pojavili, niti su tužilaštvu dostavljeni ikakvi dokumenti.

Pa ipak, u nalogu od 24. februara, sudija McDonald je napomenula da je sekretar dobio faks od g. Jelavića u nedelju 23. februara 1997. u 22:54 na bosanskom jeziku, kojim obavještava da imenuje gđu Jadranku Sloković-Glumac, advokata, da se pojavi kao njegov predstavnik, ali da ona nije mogla da se pojavi zbog "tehničkog problema".

Primjerak ovog faksa i engleski prevod su dostavljeni sudiji McDonald nakon okončanja pretresa održanog 24. februara 1997. godine.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu