Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini naloženo da ispune zahtjev tužilaštva za dostavljanje dokumentarnih dokaza

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 14. februar 1997.
CC/PIO/156tPredmet Blaškić: Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini naloženo da ispune zahtjev tužilaštva za dostavljanje dokumentarnih dokaza


U dva naloga izdata danas, sudija Gabrielle Kirk McDonald naložila je vladama Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine da u potpunosti izvrše obavezujuće naloge koje je Međunarodni sud izdao 15. januara 1997. kojima im se još jednom nalaže da tužilaštvu Međunarodnog suda predaju dokumentarne dokaze vezane za predmet Blaškić.

1. Nalog Hrvatskoj

U nalogu upućenom Republici Hrvatskoj, sudija McDonald je naložila ministru odbrane, Gojku Šušku, da tužilaštvu preda dokaze iz predmeta Blaškić koji su u posjedu Republike Hrvatske, a za koje mu je ranije bilo naloženo da ih preda, što on nije učinio. Ukoliko ovi dokumenti ne budu predati do 19. februara 1997. godine, Šušku ili njegovom predstavniku i predstavniku Vlade Republike Hrvatske se nalaže da se pojave pred sudijom tog dana i objasne odbijanje Vlade da izvrši prethodnu subpoena duces tecum (nalog za dostavljanje relevantnih dokumenata).

Kontekst

U subpoeni duces tecum dostavljenoj Republici Hrvatskoj i njenom ministru odbrane, Gojku Šušku, 15. januara 1997. godine, sudija McDonald (u skladu s članovima 18(2) i 19(2) Statuta i pravilima 39(ii), (iv) i 54 Pravilnika) naložila je da se 13 konkretnih kategorija dokaza u vezi s predmetom Blaškić preda tužilaštvu najkasnije 14. februara 1997.

U ovom sudskom nalogu se dalje nalaže da, ukoliko se ovi dokumenti ne dostave, jedan predstavnik Republike Hrvatske i Šušak ili njegov predstavnik pojave u sudnici u 9:00 sati 14. februara da objasne zašto nalog nije izvršen. To što Hrvatska nije predala zahtijevane dokumente niti poslala svoje predstavnike da u sudnici ovo obrazlože razlog  je za izdavanje današnjeg naloga.

Slijedi sažetak dokumentarnih dokaza koje potražuje tužilaštvo:

- Sve bilješke i zapise Tihomira Blaškića koje je on sam sastavio ili su sastavljeni u njegovo ime od 1. aprila 1992. do 1. januara 1994. upućene hrvatskom Ministarstvu odbrane i njegovim predstavnicima;

- Sve bilješke i zapise Tihomira Blaškića koje je on sastavio tokom navedenog perioda upućene Mati Bobanu i Ministarstvu odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna i njegovim predstavnicima, kako civilnim, tako i vojnim;

- Sva vojna naređenja izdana u ime Tihomira Blaškića dok je bio zapovjednik Operativne zone Srednja Bosna;

- Sva uputstva i naređenja koje su Tihomiru Blaškiću, bilo lično ili u njegovom službenom svojstvu uputili Mate Boban, Glavni štab HVO (Hrvatsko vijeće obrane) i Ministarstvo odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna u vremenu od 27. juna 1992. do 1. januara 1994;

- Sva naređenja saopštenja i uputstva upućena Mati Bobanu, Glavnom štabu HVO-a i Ministarstvu odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna i njegovim predstavnicima od 1. aprila 1992. do 1. januara 1994. godine;

- Sve zapise, dopise, bilješke, izvještaje i memorandume o razumijevanju između Ministra Šuška i njegovih predstavnika i Mate Bobana, Glavnog štaba HVO-a i Ministarstva odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna i njegovih predstavnika od 1. aprila 1992. do 1. januara 1994. godine;

- Sve izvještaje i dosijee o istrazi i krivičnom gonjenju koje su proveli HVO ili HV (Vojska Republike Hrvatske), ili njihovi predstavnici, o napadu na Ahmiće i druga sela u dolini rijeke Lašve u aprilu 1993, uključujući ubistvo civila;

- Imena svih osoba protiv kojih su provedene bilo kakve disciplinske mjere u Herceg Bosni ili Hrvatskoj za zločine počinjene tokom pomenutog napada;

- Zapisnik sa sastanka generala Blaškića i vojnog i civilnog osoblja HVO-a održanog 4. jula 1992. u Kruščici (opština Vitez);

- Svu evidenciju Ministarstva odbrane koja se tiče dostavljanja vojnog naoružanja i municije   Republike Hrvatske HVO-u, HZ HB (Hrvatskoj Zajednici Herceg Bosna) ili njihovim predstavnicima od novembra 1991. do januara 1994. godine;

- Sve dokumente, evidenciju, izvještaje i naređenja Ministarstva odbrane Hrvatske koji se tiču prisustva vojnog osoblja HV i njihovog djelovanja u Bosni i Hercegovini od 1. novembra do 1. jula 1994. godine;

- Sve dokumente i evidenciju Ministarstva odbrane Hrvatske koji se tiču smrti ili ranjavanja vojnog osoblja HV u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1993 do 1. januara 1994. godine;

- Evidenciju o međugradskim telefonskim razgovorima vođenim između Ministarstva odbrane Hrvatske i Ministarstva odbrane Herceg Bosne, od 1. aprila 1992. do 1. januara 1994.

Stav Hrvatske

U pismu sekretaru Međunarodnog suda od 13. februara 1997. godine, dr. Srećko Jelinić, u ime Vlade Hrvatske je odgovorio na Subpoena duces tecum i iznio njen stav.

Napomenuvši da subpoena duces tecum od 15. januara, iako je upućena i gospodinu Šušku i Republici Hrvatskoj, nalaže gospodinu Šušku da dostavi tražene dokaze tužilaštvu on dalje navodi: "Zahtjev za pomoć može biti upućen državi, ali ne i konkretno imenovanom visokom zvaničniku koji bi se pojavio u ime države (. . .) svaki nalog upućen ministru Gojku Šušku, kao i bilo kojem zvaničniku Vlade lično, smatra se neosnovanim. Isto tako, prema odredbama člana 8 Pravilnika (. . .) zahtjev za dostavljanje relevantnih informacije se upućuje državi, a ne pojedincu".

U pismu stoji da se nigdje u Statutu ni u Pravilniku "ne pominje mogućnost upućivanja subpoene suverenim državama. (. . .) Stoga, Republika Hrvatska, kao suverena država, ne može pristati na izvršenje naloga subpoena duces tecum, ali poštujući svoje obaveze u skladu sa Statutom Međunarodnog suda, ponavlja svoju spremnost na punu saradnju pod uslovima primjenjivim na sve države."(. . .) "Broj zahtijevanih informacija i dokumenata je veoma veliki i iznenađujući s obzirom na činjenicu da neki od zahtijevanih dokumenata ne postoje, neki postoje ali ne mogu biti povezani s predmetom generala Blaškića, a drugi možda i postoje ali nisu u posjedu vlasti Republike Hrvatske jer se odnose na aktivnosti u Bosni i Hercegovini".

Hrvatska, kako je istaknuto, ima nadležnost isključivo na svojoj teritoriji.
Pismo završava tvrdnjom da je Hrvatska riješena da sarađuje s Međunarodnim sudom, na osnovu međunarodnog prava i Ustavnog zakona Republike Hrvatske. "Očekuju se konkretni zahtjevi u vezi s konkretnim predmetima. Kao i svaka druga suverena država, Republika Hrvatska zadržava pravo da štiti interese svoje nacionalne sigurnosti pri pružanju pomoći Međunarodnom sudu".

2. Nalog Bosni i Hercegovini

Nalog sličan gore navedenom je izdat i državi Bosni i Hercegovini, koja je djelimično izvršila subpoena duces tecum izdat 15. januara 1997. godine.

Ministru odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, Anti Jelaviću je naloženo da dostavi dokaze zatražene u sudskom nalogu od 15. januara do 14:00 sati u srijedu 19. februara 1997. godine. Ukoliko to ne učini, gospodinu Jelaviću ili njegovom kompetentnom predstavniku se nalaže da se pojavi pred Međunarodnim sudom tog dana kako bi objasnio gdje se nalazi i šta sadrži arhiv i objasni koji koraci su preduzeti u cilju izvršenja sudskog naloga. Sem toga, Bosni i Hercegovini je naloženo da zagarantuje izvršenje ovog naloga do tog datuma.

Kontekst

Gore navedena subpoena duces tecum je poslata 15. januara 1997. Bosni i Hercegovini i kustosu Središnjeg arhiva bivšeg Ministarstva odbrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Potonjem je naloženo da tužilaštvu dostavi 19 zasebnih grupa dokumentarnih dokaza koji se tiču predmeta Blaškić, slične prirode kao i dokazi zahtijevani od Hrvatske, ali uključujući i dodatne dokaze.

Ovi dokumenti se, izgleda, nalaze u pomenutom Arhivu, čiji je pravni nasljednik Središnji arhiv Federacije BiH.

Federalni ministar odbrane Jelavić je 11. februara 1997. godine poslao pismo gospođi Vasviji Vidović, ministrici savjetniku koja pred Vijećem predstavlja Bosnu i Hercegovinu, da je obavijesti da je zatražio od HVO-a da omogući kontakt između direktora ratnog arhiva bivšeg Ministarstva odbrane Herceg Bosne i Međunarodnog suda. Dodao je da je kustos tog Arhiva nedavno preminuo i da još uvijek nije imenovana zamjena.

Do sada je tužilaštvu predato 11 dokaznim predmeta, koji sadrže kratka naređenja koja je pripremio general Blaškić, (ili u skladu s članom 5 zahtjeva, ili u skladu s ranijim zahtjevom za saradnju). Gospođa Vidović se složila s tužilaštvom da dokumenti koji su do sada dostavljeni predstavljaju samo djelimično izvršenje zahtjeva. Tužilac je okarakterisao odgovor kustosa Arhiva kao "kao značajno neispunjavanje obaveza" u nalogu koji je danas izdala sudija McDonald. Tužilaštvo je zahtijevalo da se gospodin Jelavić pozove da objasni neizvršenje naloga, jer je on osoba koja ima efektivnu kontrolu nad Arhivom.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu