Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Iznenadna izmjena redoslijeda pristupanja svjedoka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 8. jun 1999.
CC/PIU/406tPredmet Blaškić: Iznenadna izmjena redoslijeda pristupanja svjedoka

Prvi svjedok koji će stupiti pred Pretresni vijeće I, u srijedu, 9. juna 1999. (vidi Saopštenje za javnost br. 405), biće general Enver Hadžihasanović. Pretres će početi u 10:00 sati u sudnici 1.

Ostatak rasporeda svjedoka ostaje nepromijenjen.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu