Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, odbrana podnijela zahtjev za izuzeće svjedočenja 53 svjedoka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 26. jun 1997.
CC/PIO/218t


Predmet Blaškić, odbrana podnijela zahtjev za izuzeće svjedočenja 53 svjedokaOdbrana generala Blaškića je u srijedu 25. juna 1997. godine podnijela zahtjev "za izuzeće svjedočenja određenih svjedoka tužilaštva".

Na osnovu navodnog '"kršenja naloga suda o dostavljanju materijala od strane tužilaštva", ovim podneskom se tvrdi da "tužilaštvo nije odbrani dostavilo iskaze [određenih] svjedoka tužilaštva, do samog početka suđenja je odgađalo da identifikuje [određene] svjedoke poznate tužilaštvu više mjeseci, i na sličan način je odgađalo dostavljanje obimnih iskaza svjedoka sve do nekoliko dana prije početka suđenja (...)".

Odbrana optuženog navodi da je "optuženom uskraćena adekvatna mogućnost da identifikuje svjedoke prije početka suđenja, da istraži sadržaj njihovih iskaza i da se pripremi za unakrsno ispitivanje takvih svjedoka i iznošenje dokaza u postupku pobijanja. Ova prava su zagarantovana" raznim članovima Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima.

Odbrana stoga "zahtijeva da Pretresno vijeće izuzme gore navedene svjedoke  [ukupno njih 53] od svjedočenja za tužilaštvo na suđenju i da naloži dostavljanje odbrani spiska stvarnih svjedoka tužilaštva, ili izrekne onakav pravni lijek za koji smatra da je prikladan".

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu