Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, pitanje izdavanja naloga subpoena Žalbeno vijeće jednoglasno ukinulo naloge subpoena izdate Hrvatskoj i njenom ministru odbrane

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 29.oktobar 1997.
CC/PIO/253t



Predmet Blaškić, pitanje izdavanja naloga subpoena Žalbeno vijeće jednoglasno ukinulo naloge subpoena izdate Hrvatskoj i njenom ministru odbrane

Tužilaštvo slobodno može podnijeti novi zahtjev za “obavezujući nalog samo Hrvatskoj”.

U srijedu, 29. oktobra 1997. godine Žalbeno vijeće (u sastavu: sudija Cassese, predsjedavajući, sudija Karibi-Whyte, sudija Li, sudija Stephen i sudija Vohrah) donijelo je odluku po žalbi koju je Republika Hrvatska podnijela na odluku Pretresnog vijeća od 18. jula 1997. godine.

Vijeće je "jednoglasno odlučilo da ukine nalog subpoena duces tecum" izdat 15. januara 1997. Hrvatskoj i njenom ministru odbrane, kojima je naloženo da dostave dokumentarne dokaze u vezi s predmetom Blaškić. Ovi nalozi subpoena su prvobitno izdati na zahtjev tužilaštva, koje je, kako je utvrdilo Žalbeno vijeće, sada "slobodno da podnese zahtjev (....) za izdavanje obavezujućeg naloga samo Hrvatskoj".

Nalazi Žalbenog vijeća

Pravno značenje izraza subpoena
Žalbeno vijeće definiše termin subpoena duces tecum "kao izraz koji se jedino i isključivo odnosi na obavezujuće naloge koje izdaje Međunarodni sud, pod prijetnjom sankcije, pojedincima koji djeluju u privatnom svojstvu". Stoga se nalog subpoena ne može izdati državi ili zvaničniku države koji djeluje u službenom svojstvu.

Državama se jedino mogu uputiti nalozi i zahtjevi
MKSJ "ne posjeduje nikakva ovlašćenja da preduzima izvršne mjere protiv suverenih država (....). Da su pisci Statuta namjeravali da dodijele Međunarodnom sudu takva ovlašćenja suprotna tekućem međunarodnom pravu, to bi izričito naveli".

Državama se jedino mogu uputiti "nalozi" ili "zahtjevi" koji su obavezujući po članu 29 Statuta. U slučaju neizvršenja, Međunarodni sud može donijeti sudske zaključke o neispunjenju i prijaviti činjenicu da neka država ne ispunjava svoje obaveze iz člana 29 Statuta Savetu bezbjednosti koji "će odlučiti da li da preduzme bilo kakve mjere protiv države koja se opire saradnji".

Pitanja nacionalne bezbjednosti koja navode države će biti razmotrena
Državama nije dozvoljeno da se pozovu na interese nacionalne bezbjednosti kao razlog za nedostavljanje dokumenata i drugih dokaznih materijala koje zahtijeva Međunarodni sud ukoliko legitimnost njihove zabrinutosti nije razmotrilo pretresno vijeće.

Državni zvaničnici su izvan dosega Međunarodnog suda
Prema Žalbenom vijeću, zvaničnicima država u svojstvu službenih lica ne mogu se izdavati nalozi subpoena ili obavezujući nalozi: oni su samo instrumenti država i za sva djelovanja koja uključuju države, Međunarodni sud se mora obratiti relevantnoj državi.


Zvanični sažetak i dispozitiv

Primjerak sažetka kojeg je predsjedavajući sudija pročitao u sudnici i dispozitiv Odluke Žalbenog vijeća dostupni su, na zahtjev, u Službi za odnose s javnošću.

Cjelokupni tekst Odluke Žalbenog vijeća će biti dostupan za nekoliko dana. Takođe će biti objavljen na internet stranici MKSJ-a (http://www.icty.org).
.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu