Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: pojašnjenje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 26. februar 1997.
CC/PIO/160bisPredmet Blaškić: pojašnjenje

Došlo je do određene zabune u vezi sa Saopštenjem za javnost broj 160 koje je juče izdala Služba za medije i komunikacije Međunarodnog suda koju bi ova služba željela da razriješi.

U Saopštenju za javnost se pominje sastanak koji će se održati u petak 28. februara 1997. u 10:00 sati "između tužioca i predstavnika Republike Hrvatske". Ovdje se riječ "tužilac" odnosi na tužioce Tužilaštva Međunarodnog suda, a ne na glavnog tužioca, sudiju Louise Arbour.

Zapravo, samo predstavnici Tužilaštva koji rade na predmetu Blaškić će se sastati sa predstavnicima Hrvatske u petak kako bi razgovarali o dostavljanju dokumentarnih dokaza Tužilaštvu u predmetu Blaškić.

Služba za medije i komunikacije se izvinjava zbog izazvane zabune.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu