Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: pretres o subpoenama zakazan za 16. april 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 11. april 1997.
CC/PIO/176tPredmet Blaškić: pretres o subpoenama zakazan za 16. april 1997.


Pretresno vijeće II, u sastavu: sudija McDonald (predsjedavajuća), Odio-Benito i Jan, će 16. aprila 1997. u 10:00 sati održati pretres u vezi sa pitanjem izdavanjem subpoena koje je pokrenuto tokom postupka u predmetu Blaškić.

Svrha održavanja pretresa

Svrha ovog pretresa je da se raspravi nekoliko načelnih teoretskih pitanja u vezi s izdavanjem subpoena od strane Međunarodnog suda.

Raspravljaće se o sljedećim pitanjima, navedenim u nalogu koji je sudija McDonald izdala 7. marta: ovlašćenja sudije ili pretresnog vijeća Međunarodnog suda da izda subpoenu duces tecum jednoj suverenoj državi; ovlašćenja sudije ili Pretresnog vijeća da uputi zahtjev ili izda subpoenu duces tecum nekom visokom državnom zvaničniku ili državi; odgovarajuće mjere koje treba preduzeti u slučaju neizvršenja subpoene duces tecum ili zahtjeva koji je izdao sudija ili pretresno vijeće.

Strane u postupku

Sljedeće strane se mogu pojaviti pred Vijećem i iznijeti argumente na usmenoj raspravi: odbrana generala Blaškića; tužilaštvo; strane kojima je upućena subpoena duces tecum koju je 15. januara 1997. na zahtjev tužilaštva izdala sudija McDonald:

- Republika Bosna i Hercegovina i federalni ministar odbrane, kao nasljednik kustosa Središnjeg arhiva bivšeg Ministarstva odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna;

- Republika Hrvatska i njen ministar odbrane; osobe ili organizacije kojima je odobreno da se pojave kao amicus curiae.

Obrazloženje poziva amicus curiae

U skladu s pravilom 74 Pravilnika o postupku i dokazima koje glasi:
"Ukoliko to smatra poželjnim za pravilno presuđivanjem u predmetu, pretresno vijeće može da pozove državu, organizaciju ili osobu, ili da im odobri, da pristupe pretresnom vijeću i iznesu stavove o bilo kom pitanju koje odredi pretresno vijeće".

Države, organizacije ili osobe koje imaju interesa da podnesu podneske u svojstvu amicus curie ili da se pojave kao amicus curiae, moraju podnijeti molbu u kojoj će obrazložiti, između ostalog, "kvalifikacije podnosioca molbe" i "razlog podnosioca molbe zbog kojeg misli da će njegov podnesak biti od koristi pravilnom presuđivanju predmeta ili pitanja o kojem se raspravlja". Podnesci amicus curiae su ograničeni na pravna pitanja.

Vijeće ima diskreciono pravo da odobri takve podneske i može pozvati amici curiae da uzmu učešća u usmenoj raspravi.

Sljedeće osobe i organizacije su podnijele zahtjeve i njima je u petak, 11. aprila 1997. odobreno da podnesu podnesak u svojstvu amicus curiae ili da se pojave kao amicus curiae:
profesor Ruth Wedgwood, Pravni fakultet Univerziteta Yale, Sjedinjene Američke Države; profesor Peter Malanczuk, Univerzitet u Amsterdamu, Nizozemska; Max-Planck Institut za Komparativno javno pravo i međunarodno pravo, Heidelberg, Njemačka; profesor Alain Pellet, Univerzitet u Parizu X- Nanterre, Francuska, u svoje ime i u ime organizacije "Pravnici bez granica"; profesor Marie-José Domestici-Met, Univerzitet Aix-Marseille, Francuska; profesor Luigi Condorelli, Univerzitet u Ženevi, Švajcarska; g. Donald Donovan, Komitet pravnika za ljudska prava, Sjedinjene Američke Države; profesor Bartram S. Brown, Pravni fakultet Chicago-Kent, Sjedinjene Američke Države; profesori Annalisa Ciampi i Giorgio Gaja, Univerzitet u Firenci, Italija; Thomas S. Warrick, zastupnik Koalicije za međunarodnu pravdu, Rochelle E. Stern, advokat, i Stefan Lupp, advokat, Sjedinjene Američke Države; profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Univerzitet u Sevilji, Španija.

Prvih sedam gore navedenih osoba ili organizacija je dodatno pozvano da "prisustvuje pretresu kako bi odgovarali na pitanja sudija Pretresnog vijeća i pružili eventualnu dodatnu pomoć Pretresnom vijeću".
O dva dodatna zahtjeva će biti naknadno odlučeno.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu