Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, pretres o upućivanju subpoene Bosni i Hercegovini u petak, 13. juna

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. maj 1997.
CC/PIO/205tPredmet Blaškić, pretres o upućivanju subpoene Bosni i Hercegovini u petak, 13. juna

Nalogom od 27. maja 1997. godine, sudija McDonald naložila je stranama u postupku u vezi s izdavanjem subpoene da se pojave u petak, 13. juna u  15:00 sati "kako bi obavijestili Pretresno vijeće o naporima koji su preduzeti kako bi se obezbijedilo ispunjavanje subpoene duces tecum [od 30. aprila 1997.] upućene Republici Bosni i Hercegovini i Stjepanu Ivankoviću, direktoru Ratnog arhiva Hrvatske Zajednice Herceg Bosna, ili njegovom nasljedniku na toj funkciji".

Pored toga, u Nalogu za dostavljanje dokaza od 29. maja 1997. sudija McDonald je naložila Mati Tadiću, ministru pravde Federacije Bosne i Hercegovine, ili njegovom predstavniku, da se pojave na istom pretresu kako bi "objasnili zašto subpoena duces tecum od 30. aprila nije ispunjena i da obavijeste Pretresno vijeće koji konkretni koraci su preduzeti da se subpoena duces tecum uruči g. Stjepanu Ivankoviću".

Kontekst

Sudija McDonald je, na zahtjev tužilaštva, 30. aprila izdala subpoenu duces tecum upućenu Republici Bosni i Hercegovini i Stjepanu Ivankoviću, direktoru Ratnog arhiva Hrvatske Zajednice Herceg Bosna, ili njegovom nasljedniku na toj funkciji. Subpoenom je naloženo da se 11 konkretnih kategorija dokaza predaju tužilaštvu najdalje do 27. maja 1997. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu