Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: sudija Arbour, tužilac MKSJ-a će se pojaviti na pretresu 16. aprila 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 14. april 1997.
CC/PIO/177tPredmet Blaškić: sudija Arbour, tužilac MKSJ-a će se pojaviti na pretresu 16. aprila 1997.


Kao što je ranije najavljeno, u srijedu 16. aprila 1997. godine u 10:00 sati, Pretresno vijeće II će održati važan pretres o ovlašćenjima sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju da nalože nekoj državi ili visokom zvaničniku neke države putem izdavanja subpoene duces tecum, da dostavi dokumente koje zahtjeva neka od strana u postupku. Pitanje o kojem će se raspravljati je da li jedan međunarodni krivični sud može ograničiti suverenu vlast neke države tako što će, na zahtjev jedne od strana u postupku, naložiti nekoj državi ili nekom od njenih visokih zvaničnika, pod prijetnjom sankcija, da dostavi sudu materijale za koje strana koja ih traži vjeruje da imaju dokaznu vrijednost.

Uzimajući u obzir "značaj ovih pitanja", 14. marta 1997. godine, sudija McDonald, sudija koja je izdala prvobitnu subpoenu, naložila je da se pretres održi pred Pretresnim vijećem u punom sastavu. Daljnji pokazatelj važnosti ovog pretresa je činjenica da će tužilac MKSJ-a, sudija  Louise Arbour, voditi izvođenje argumentacije tužilaštva i na taj način se po prvi put lično pojaviti u sudnici MKSJ-a.

Najnovije informacije o amici curiae

* Ukupno osam (8) osoba ili organizacija je podnijelo podneske, i svima je odobreno da dostave podneske amicus curiae i da se pojave u sudnici kao amicus curiae:

1. Profesor Ruth Wedgwood, Pravni fakultet Univerziteta Yale (Sjedinjene Američke Države);

2. Profesor Peter Malanczuk, Univerzitet u Amsterdamu (Nizozemska);

3. Profesor Georg Nolte, Max-Planck Institut za Komparativno javno pravo i međunarodno pravo, Heidelberg, Njemačka;

4. Profesor Alain Pellet, Univerzitet u Parizu X-Nanterre (Francuska), u svoje ime i u ime organizacije "Pravnici bez granica";

5. Profesor Marie-José Domestici-Met, Univerzitet Aix-Marseille (Francuska);

6. Profesor Luigi Condorelli, Univerzitet u Ženevi (Švajcarska);

7. Gospodin Donald Donovan, Komitet pravnika za ljudska prava (Sjedinjene Američke Države);

8. Profesor Vladimir Ljubanović, Sveučilište u Osijeku, u ime Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (Hrvatska);

* Četiri (4) druge osobe ili organizacije koje su podnijele molbe, kojima je odobreno da podnesu podneske u svojstvu amicus curiae:

9. Profesor Bartram S. Brown, Pravni fakultet Čikago-Kent (Sjedinjene Američke Države);

10. Gospodin Thomas Warrick, gđa Rochelle Stern i g. Stefan Lupp, advokati (Sjedinjene Američke Države);

11. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Univerzitet u Sevilji, (Španija)

12. Doktor Annalisa Ciampi i profesor Giorgio Gaja, Univerzitet u Firenci (Italija);

Odluka o još jednoj molbi će biti donijeta naknadno.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu