Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: sudija odgodila izvršenje naloga izdatog Hrvatskoj kako bi omogućila neformalno rješenje pitanja dokaza

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 19. februar 1997.
CC/PIO/158tPredmet Blaškić: sudija odgodila izvršenje naloga izdatog Hrvatskoj kako bi omogućila neformalno rješenje pitanja dokaza


Izvršenje naloga koji je izdala sudija McDonald, kojim se Republici Hrvatskoj nalaže da u potpunosti izvrši sudski nalog (subpoena) kojom se nalaže dostavljanje dokaza tužilaštvu, danas je obustavljen kako bi se stranama u postupku omogućilo da to pitanje riješe neformalno.

Na javnom pretresu održanom danas u 14:00 sati, sudija McDonald (koja se zasjedala sama, kao sudija koja je potvrdila optužnicu), je odlučila da Hrvatska mora da do ponedjeljka 24. februara 1997. obavijesti Međunarodni sud o zakazanom datumu sastanka između tužioca i predstavnika Hrvatske u Zagrebu, na kojem će biti riječi o dostavljanju dokaza. Sudija McDonald je predložila da se takav sastanak održi sedmice koja počinje 24. februara.

U svom nalogu kojim se obustavlja izvršenje naloga od 14. februara, sudija McDonald je napomenula da Hrvatska osporava pravosnažnost tog naloga i subpoene, ali da je spremna da s tužilaštvom neformalno sarađuje. (Za više informacija vidi Saopštenje za javnost 156.)

U vezi s Bosnom i Hercegovinom, kojoj je takođe naloženo da tužilaštvu dostavi dokaze, sudija je naložila ministru odbrane Federacije, gospodinu Anti Jelaviću, ili kompetentnom predstavniku, da se pred njom pojavi u ponedjeljak 24. februara u 10:00 sati.

Gospodin Jelavić, kao osoba s efektivnom kontrolom nad Središnjim arhivom za koji se vjeruje da su u njemu pohranjeni traženi dokumenti, mora objasniti zašto nije izvršen nalog od 14. februara i naznačiti kada će biti izvršen.

Današnji pretres

Današnjem javnom pretresu je prisustvovao ambasador Hrvatske u Nizozemskoj, njegova ekselencija Branko Salaj, i oficir za vezu Hrvatske sa Međunarodnim sudom g.Orsat Miljenić, koji se pojavio u skladu s nalogom od 14. februara kako bi objasnio zašto Hrvatska do sada nije tužilaštvu dostavila 13 grupa dokaznih materijala zahtijevanih subpoenom od 15. januara 1997. godine.

Ministrica savjetnik, gđa Vasvija Vidović, oficir za vezu Bosne i Hercegovine s Međunarodnim sudom, pojavila se pred Sudom u ime te države.

Čitajući pripremljenu izjavu koja objašnjava zvanični stav Hrvatske, gospodin Salaj je sudiju obavijestio da Hrvatska ne priznaje nadležnost Međunarodnog suda da izdaje subpoene državnim zvaničnicima. Hrvatski je stav da nigdje u međunarodnom pravu niti u Statutu ni Pravilniku Međunarodnog suda ne stoji da on može izdavati subpoene državnim zvaničnicima. Da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija imao namjeru da mu povjeri takva ovlašćenja, to bi bilo direktno navedeno. Ambasador je dodao da se ovo pitanje treba pokrenuti pred Savjetom bezbjednosti kako bi bilo riješeno.

Ambasador je izjavio da tužilaštvo nije pokušalo da pribavi tražene dokaze na bilo koji drugi način prije nego što je zatražilo izdavanje subpoene, i dodao da Hrvatska ne može prihvatiti subpoenu kao vid komunikacije između sebe i Međunarodnog suda. Napominjući, međutim, spremnost Hrvatske da sarađuje s Međunarodnim sudom (njegovo pojavljivanje je jedan vid te spremnosti, kao izraz poštovanja prema sudiji), Ambasador Salaj je rekao da je Hrvatska spremna da ponudi kompromis: ukoliko tužilaštvo ne bude insistiralo na subpoeni, Hrvatska će se potruditi da ispuni njegov zahtjev čim prije.

Tužilaštvo je napomenulo da od kako je subpoena izdata 15. januara, tužilaštvo nije dobilo nikakvu informaciju od Hrvatske prije nego što je dobilo pismo od te države od 13. februara 1997. godine. Tužilaštvu nije dostavljen ni jedan dokument zatražen u subpoeni.

Tužilaštvo je obavijestilo sudiju da je pozicija tužilaštva da Međunarodni sud ima nadležnost da izdaje subpoene državnim zvaničnicima, i da ukoliko je stav Hrvatske da Međunarodni sud nema takva ovlašćenja, to pitanje treba riješiti na sudu.

U pokušaju da se postigne kompromisno rješenje, sudija McDonald je ponudila da opozove nalog od 14. februara kako bi dala priliku dobroj volji koju je iskazala Hrvatska da se ovo pitanje riješi. Sudija je izrazila uvjerenje da će Hrvatska sarađivati u dostavljanju ovih dokumenata.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu