Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, sudije Žalbenog vijeća odbacile zahtjev tužilaštva da se odobri ulaganje žalbe

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 15. oktobar 1996.
CC/PIO/118t


Predmet Blaškić, sudije Žalbenog vijeća odbacile zahtjev  tužilaštva da se odobri ulaganje žalbe

 

Tročlano Žalbeno vijeće, u sastavu sudija Cassese (predsjedavajući), sudija Li i sudija Jan, u ponedjeljak 14. oktobra 1996. odbacilo je zahtjev tužilaštva da se odobri ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća I od 2. oktobra 1996. godine.

Ovom odlukom je, između ostalog, naloženo dostavljanje odbrani cjelokupnog teksta svih izjava svjedoka tužilaštva (vidi Saopštenje za javnost 114).

Tužilaštvo je 8. oktobra podnijelo molbu da mu se dozvoli ulaganje žalbe u skladu s pravilom 72(B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima.

Polje primjene pravila 72(B)(ii)

Pozivajući se na tumačenje pravila 72(B)(ii) primjenjeno u predmetu Delalić (Odluka od 14. oktobra kojom se odbija molba optuženog da mu se odobri podnošenje žalbe, vidi Saopštenje za javnost 117), sudije Žalbenog vijeća su napomenule da "postoji trostruki test kumulativnih uslova koji treba primijeniti svaki put kada se postavi pitanje molbe za odobrenje podnošenja žalbe". Konkretno:

1. Zahtjev se mora odnositi na jedno od pet pitanja obuhvaćenih pravilom o preliminarnim podnescima (nenadležnost, nedostaci u formi optužnice, izuzeće dokaza, razdvajanje zločina objedinjenih u jednoj optužnici ili odvojeno suđenje, kao i odbijanje zahtjeva za imenovanje branioca);

2. Zahtjev mora proći "negativni" test: ne smije biti isprazan, veksantan, očigledno neutemeljen, predstavljati povredu sudskog procesa ili biti neodređen ili neprecizan;

3. Zahtjev mora pokazati da postoji "ozbiljan razlog", to jest "ili pokazati postojanje ozbiljne greške koja bi mogla ozbiljno štetiti optuženom ili interesima pravde, ili postaviti pitanja koja su ne samo od opšteg značaja već su i neposredno bitna za budući razvoj sudskog postupka (...)".

Prema sudijama Žalbenog vijeća, "ova tri uslova (...), koji se trebaju tumačiti jedan u vezi s drugim, moraju biti zadovoljeni da bi se pokazalo postojanje "ozbiljnog razloga" u skladu s pravilom 72(B)(ii).

Primjena pravila 72(B)(ii) u ovom predmetu

Primjenjujući ovaj test na zahtjev tužilaštva, sudije Žalbenog vijeća su zaključile:

1. da se zahtjev tužilaštva ne odnosi na pitanje preliminarnih podnesaka već na pitanje zaštite žrtava i svjedoka, te stoga nije prihvatljiv,

2. da zahtjev tužilaštva ne ukazuje na postojanje "ozbiljnog razloga" kao što je prethodno definisano. Sudije Žalbenog vijeća umjesto toga naglašavaju: "O prirodi zaštite koja bi se trebala dati određenim svjedocima odlučuje prije svega Pretresno vijeće. Iako je Međunarodni sud odgovoran (...) za zaštitu žrtava i svjedoka, on mora takođe i iznad svega uzeti u obzir pravo optuženog na pravično i ekspeditivno suđenje".

Zahtjev tužilaštva se, iz gore navedenih razloga, odbija.

Međutim, sudije su našle za shodno da istaknu da njihova odluka ne sprečava tužilaštvo da podnosi nove zahtjeve za "određene zaštitne mjere (...) bilo zbog promjene okolnosti ili za manji broj svjedoka. Takođe su napomenuli da "se tužilaštvo može konsultovati sa Službom za žrtve i svjedoke (...) o tome koje bi konkretne zaštitne mjere trebalo predloži*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()