Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Svjedoci koje je pozvalo Pretresno vijeće počeće sa svjedočenjem u srijedu, 9. juna

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. jun 1999.
JL/PIU/405tPredmet Blaškić: Svjedoci koje je pozvalo Pretresno vijeće počeće sa svjedočenjem u srijedu, 9. juna

General Morillon i Jean-Pierre Thebault će biti saslušani na zatvorenoj sjednici

Pretresno vijeće I, u sastavu: sudija Claude Jorda (predsjedavajući), sudija Mohamed Shahabuddeen i sudija Almiro Rodrigues, ove sedmice će početi sa saslušavanjem svjedoka koje je pozvalo u aprilu (vidi Saopštenje za javnost 393). Javni pretresi će početi u srijedu, 9. juna u 10:00 sati.

Vijeće je naložilo da pristupe svjedoci za koje se smatra da imaju specifična saznanja u vezi sa činjeničnim navodima optužnice, "kako bi se utvrdila istina u vezi sa zločinima za koje se optuženi tereti".

U skladu s raznim nalozima o rasporedu koji su izdati posljednjih dana, redoslijed svjedoka je kako slijedi:

Od srijede, 9. juna, do petka, 11. juna: pukovnik Asim Koričić, koji je u vrijeme na koje se odnose neki od navoda optužnice bio komandant 7. muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine; pukovnik Amir Kubura, koji je u vrijeme na koje se odnose neki od navoda optužnice bio komandant 7. muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine; pukovnik Šerif Patković, koji je u vrijeme na koje se odnose neki od navoda optužnice bio komandant 7. muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine; general Enver Hadžihasanović, koji je u relevantno vrijeme bio komandant 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine.

U srijedu, 16. juna: g. Jean-Pierre Thébault, koji je u vrijeme na koje se odnosi optužnica bio šef Posmatračke misije Evropske zajednice (PMEZ). Na molbu svjedoka, njegovo svjedočenje biće saslušano na zatvorenoj sjednici.

U četvrtak, 17. juna: pukovnik Robert Stewart, koji je tokom dijela vremena na koje se optužnica odnosi bio komandant Britanskog bataljona Zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija (UNPROFOR). Vrijeme svjedočenja pukovnika Stewarta biće utvrđeno naknadno.

U ponedjeljak, 21. juna, u 14:00 sati svjedočiće general Philippe Morillon, koji je za vrijeme na koje se odnosi optužnica bio komandant UNPROFOR-a. Na molbu ovog svjedoka, njegovo svjedočenje će biti saslušano na zatvorenoj sjednici.

Treba napomenuti da Vijeće trenutno razmatra molbu generala Milivoja Petkovića, komandanta Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane (HVO), da ne dolazi na Međunarodni sud već da svjedoči putem video-veze.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu