Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić, Tužilaštvo se protivi zahtjevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 18. decembar 1996.
CC/PIO/142t

Predmet Blaškić, Tužilaštvo se protivi zahtjevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu

U odgovoru podnijetom 16. decembra 1996. godine tužilaštvo se usprotivilo zahtjevu optuženog Tihomira Blaškića za privremeno puštanje na slobodu, i zahtijevalo od Pretresnog vijeća II da ga odbaci na osnovu toga što "[optuženi] nije dokazao postojanje izuzetnih okolnosti koje opravdavaju privremeno puštanje na slobodu".

U odgovoru se Pretresnom vijeću ukazuje na odluku o privremenom puštanju na slobodu u predmetu Delalić gdje je konstatovano da "[pri] utvrđivanju da li je optuženi pokazao postojanje izuzetnih okolnosti, Pretresno vijeće nastoji da utvrdi da li postoji razumna sumnja da je optuženi počinio zločin ili zločine za koje se tereti, njegovu navodnu ulogu u tom zločinu ili zločinima i dužinu pritvora optuženog".

Primjenjujući to tumačenje na ovaj predmet, tužilaštvo iznosi sljedeće tvrdnje:

1. Razumna sumnja: Prema tužilaštvu, "postoje ne samo razumne osnove za vjerovanje da je on počinio zločine (. . .), već da nakon potvrđivanja Izmijenjene optužnice, postoje razumne osnove za vjerovanje da je njegova krivična odgovornost veća nego u vrijeme njegovog ranijeg zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu", koji je podnijet 24. aprila 1996. i odbačen sljedećeg dana.

2. Uloga optuženog: U odgovoru se ukazuje da je optuženi bio zapovjednik HVO-a u srednjoj Bosni za vrijeme kada su navodne zločine počinili njegovi podređeni. "Njegova uloga u ovim kršenjima je bila značajna i ne opravdava zaključak o izuzetnim okolnostima".

3. Dužina pritvora: "Vrijeme koje je proveo u pretpretresnom pritvoru nije nerazumno s obzirom na okolnosti ovog predmeta i njime se ne krše međunarodni standardi ni prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima (. . .) niti prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima".

U odgovoru tužilaštvo dalje pobija svaki od argumenata iznesen u zahtjevu odbrane [vidi Saopštenje za javnost 139]:

1. Da će se optuženi dobrovoljno pojaviti na suđenju: Tužilaštvo tvrdi da bi svako ograničenje mogućnosti optuženog da putuje koje bi Pretresno vijeće moglo naložiti bilo "neprovedivo". Njegova ponuda da preda svoj pasoš je "besmislena" s obzirom na to da bi mogao biti u bjekstvu u Republici Hrvatskoj. Njegov prijedlog da bude u svakodnevnom kontaktu s Međunarodnim sudom putem telefona ili lično je "neprovediv i nepraktičan i jedino bi bio smislen u jurisdikciji u kojoj bi neprijavljivanje razultiralo momentalnim policijskim i pravosudnim posljedicama. To jednostavno nije slučaj u Republici Hrvatskoj (. . .)"

Garancija Hrvatske da će vratiti optuženog ukoliko se on ne bude dobrovoljno pojavio je "u najmanju ruku problematična" i Pretresno vijeće ju je već odbilo pri prvom zahtjevu optuženog za privremeno puštanje na slobodu. Druga pretresna vijeća su slične garancije odbacile u drugim predmetima. Tužilaštvo zaključuje da "[u] svjetlu katastrofalne saradnje Republike Hrvatske u vezi s licima protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice, bilo kakve garancije koje ona ponudi bi bile bezvrijedne".

Na kraju, tužilaštvo tvrdi da Blaškićev prijedlog da plati kauciju, prema riječima Pretresnog vijeća koje je razmatralo prvi zahtjev, "ni na koji način ne bi bio dovoljan da se osigura da bi se on, ukoliko bude pušten na slobodu, pojavio pred Međunarodnim sudom".

2. Da optuženi ne predstavlja prijetnju žrtvama ili svjedocima: Tužilaštvo ukazuje na prethodnu odluku Vijeća kojom je takva tvrdnja odbačena i dodaje da "sada kada mu je dostavljeno više od 115 izjava svjedoka, rizik za žrtve i svjedoke je povećan".

3. Da drugi razlozi idu u prilog puštanju optuženog na slobodu: Prema tužilaštvu, porodična situacija optuženog "nije jedinstvena" i ne opravdava odobravanje zahtjeva. Osim toga, izmijenjeni uslovi pritvora koji su optuženom odobreni "u svakom su pogledu komforni i prevazilaze uslove u kojima su pritvoreni drugi optuženi".

Tužilaštvo odbacuje argument odbrane da bi mu privremeno puštanje na slobodu pomoglo u pripremanju odbrane. "Njegov pritvor ne ometa njegovo pravo da se konsultuje sa svojim braniocem i stavlja ga u situaciju sličnu onoj u kojoj su druga lica u pritvoru Međunarodnog suda. Doista, njegov pritvor nije mogao štetiti njegovoj mogućnosti da priprema odbranu jer je više puta ponovio svoje insistiranje da suđenje počne 8. januara 1997. godine".

Na kraju, tužilaštvo tvrdi da bi puštanje optuženog na slobodu odvratilo žrtve i svjedoke od svjedočenja i "dodatno smanjilo broj svjedoka koji su voljni da dođu i svjedoče na suđenju".

Tužilaštvo zaključuje da se privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda "treba odobriti samo u vrlo rijetkim slučajevima. Ovo nije takav slučaj".

*****

Tužilaštvo i odbrana će usmeno raspravljati o zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu na pretresu u četvrtak 19. decembra. Ovaj pretres je javan i počinje u 9:30 sati.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org