Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: Vijeće naložilo da se kao svjedoci pojave general Phillipe Morillon...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 6. april 1999.
JL/PIU/393tPredmet Blaškić: Vijeće naložilo da se kao svjedoci pojave general Phillipe Morillon (bivši komandant UNPROFOR-a), pukovnik Robert Stewart (komandant Britanskog bataljona), biši načelnik stožera Hrvatskog vijeća obrane, muslimanski komandanti Armije BiH i bivši šef Posmatračke misije Evropske zajednice

Pretresno vijeće I, u sastavu: sudija Jorda (predsjedavajući), sudija Shahabuddeen i sudija Rodrigues, nedavno je odlučilo da iskoristi svoje ovlaštenje iz pravila 98 Pravilnika o postupku i dokazima "da pozove svjedoke i naredi da oni budu prisutni".

"Kako bi utvrdile istinu u vezi sa zločinima za koje se optuženi tereti", sudije su 25. marta izdale niz odluka o svjedočenju najmanje šest svjedoka za koje se vjeruje da imaju posebna saznanja o činjenicama iz optužnice.

Ovi svjedoci su: g. Jean-Pierre Thébault, šef Posmatračke misije Evropske zajednice (PMEZ) u vrijeme događaja pomenutih u optužnici, pukovnik Šerif Patković i drugi komandanti 7. muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine od maja 1992. do januara 1994. godine, general Enver Hadžihasanović, komandant 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine u vrijeme događaja pomenutih u optužnici, general Milivoj Petković, načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u vrijeme događaja spomenutih u optužnici, pukovnik Robert Stewart, komandant britanskog bataljona UNPROFOR-a tokom dijela perioda na koji se odnosi optužnica, general Philippe Morillon, komandant UNPROFOR-a u vrijeme događaja spomenutih u optužnici.

Vijeće je odlučilo da ovi svjedoci moraju pristupiti radi svjedočenja prije završnih riječi tužilaštva i odbrane, "odnosno, prije kraja juna 1999. godine". Nalog kojim se pozivaju svjedoci će biti izdat naknadno.


Modaliteti svjedočenja

Ukoliko svjedoci žele zaštitne mjere ili pomoć, naprimjer da budu saslušani na zatvorenoj sjednici, to mogu zatražiti od Sekretarijata Međunarodnog suda najkasnije do 9. aprila.

Odluka Vijeća takođe određuje da će svaki svjedok "slobodno svjedočiti o pitanjima o kojima ima saznanja da su se desila u sklopu njegove tadašnje misije i odnose se na djela za koja se optuženi tereti onako kako su navedena u optužnici". Svjedoci "mogu koristiti svoje lične zabilješke", ali "ne mogu čitati pripremljene izjave".

Svjedoci će nakon toga odgovarati na pitanja koja im postave sudije, tužilaštvo i odbrana. Tužilaštvo i odbrana će imati jednako i ograničeno vrijeme da ispitaju svjedoke u vezi s njihovim iskazima datim na pretresu.

Saradnja država

Odluke Vijeća su 25. marta dostavljene ambasadama Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Hrvatske, te Bosne i Hercegovine kako bi vlasti "preduzele sve potrebne mjere kako bi se obezbijedilo prisustvo svjedoka".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu