Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić zaključen

ŽALBENO VIJEĆE
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 24. studenog 2006.
RH/MOW/1128t

Predmet Blaškić zaključen

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda u cijelosti je odbacilo zahtjev tužiteljstva za preispitivanje presude Žalbenog vijeća u predmetu Tihomira Blaškića, generala u vojsci bosanskih Hrvata, te tako zaključilo ovaj predmet.

Optužba je u svojem zahtjevu tvrdila da bi Žalbeno vijeće trebalo, u svjetlu šest novootkrivenih činjenica, preispitati presudu kojom je odbacilo nalaze Raspravnog vijeća da je Blaškić odgovoran za izdavanje naredbe za pokolj u selu Ahmići, srednja Bosna, 16. travnja 1993. i za zločine počinjene u selu Grbavica, također u srednjoj Bosni. Žalbeno je vijeće u jučerašnjoj odluci konstatiralo da zahtjev optužbe za preispitivanje ne sadrži 'nove činjenice', kako zahtijeva Pravilnik o postupku i dokazima, već dodatne dokaze u vezi s činjenicama koje su ranije razmotrene u ovom predmetu. Vijeće je zaključilo da se preispitivanje presude Žalbenog vijeća na toj osnovi ne odobrava.

Time je zapravo zaključen predmet protiv Blaškića, bivšeg zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koji je optužen 10. studenog 1995. Blaškić je bio optužen, između ostalog, za progone, protuzakonite napade na civilno stanovništvo, namjerno ubijanje, uzimanje civila za taoce i njihovo korištenje kao "živih štitova", zločine počinjene protiv bosanskih Muslimana u srednjoj Bosni i Hercegovini od 1. svibnja 1992. do 31. siječnja 1994 .

Dana 3. ožujka 2000., Raspravno je vijeće osudilo Blaškića na 45 godina zatvora nakon što ga je proglasilo krivim jer je počinio, naredio, planirao, ili na druge načine pomagao i podržavao razna kaznena djela protiv stanovništva bosanskih Muslimana u srednjoj Bosni. Blaškić se žalio na presudu i 29. lipnja 2004. Žalbeno vijeće je odbacilo nekoliko nalaza Raspravnog vijeća, uključujući nalaz o njegovoj odgovornosti za zločine u Ahmićima i Grbavici, i smanjilo mu kaznu na devet godina. Blaškić je pušten je na slobodu 2. kolovoza 2004., nakon što mu je predsjednik Međunarodnog suda odobrio prijevremeno puštanje na slobodu.


Cjelokupni tekst odluke Žalbenog vijeća na engleskom jeziku možete naći na Internetskoj stranici Međunarodnog suda na sljedećoj adresi:

http://www.icty.org/x/cases/blaskic/acdec/en/061123e.htm