Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Bosanski Šamac: Izjašnjavanje o krivici optuženog Todorovića odgođeno

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. septembar 1998.
CC/PIU/347tPredmet Bosanski Šamac: Izjašnjavanje o krivici optuženog Todorovića odgođeno

Prvo stupanje pred sud Stevana Todorovića, koje je počelo danas, biće nastavljeno kasnije, a tačan datum nastavka će biti naknadno utvrđen.

Ovo je odlučeno nakon što je optuženi izjavio da zdravstveno nije u stanju da se izjasni o krivici i da želi da bude podvrgnut dodatnim medicinskim pretragama prije nego što se izjasni o krivici.

Nakon kratkog vijećanja, Pretresno vijeće I, kojim je predsjedavao sudija Jorda, prihvatilo je ovaj zahtjev pošto je riješilo da se dijelovi optužnice koji se odnose na optuženog naglas pročitaju u sudnici. U međuvremenu, Pretresno vijeće je provizorno, u ime optuženog, navelo da se on izjašnjava da nije kriv.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu