Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Bosanski Šamac: Prvo stupanje pred sud Stevana Todorovića u srijedu, 30. septembra 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 28. septembar 1998.
CC/PIO/346tPredmet Bosanski Šamac: Prvo stupanje pred sud Stevana Todorovića u srijedu, 30. septembra 1998.

Nakon što su ga u nedjelju, 27. septembra 1998., uhapsili pripadnici snaga SFOR-a u Bosni i Hercegovini i nakon što je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), optuženi Stevan Todorović će u srijedu, 30. septembra u 10:00 sati, stupiti pred Pretresno vijeće I, kojim predsjedava sudija Rodrigues.

Svrha ovog pretresa, koji se zove "prvo stupanje pred sud", jeste da se optuženi izjasni o krivici po svakoj od tačaka optužnice protiv njega. Pretres je javan.

Branilac optuženog će biti g. Goran Nešković, advokat iz Doboja (Bosna i Hercegovina).

Tužilaštvo će zastupati g. Grant Niemann, viši zastupnik tužilaštva, zajedno s  gđom. Nancy Paterson, zastupnikom tužilaštva.

Informacije o optužnici i optuženom

Optužnica

Optužnica protiv Stevana Todorovića, i još pet drugih lica, podignuta je 21. jula 1995. godine na osnovu navoda o njihovom učešću u "kampanji terora" koju su u aprilu 1992. godine protiv stanovništva bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana u opštini Bosanski Šamac provodili vojna i politička vlast Srba u Bosni i Hercegovini i sa drugih područja u bivšoj Jugoslaviji.

Dva saoptužena su već u pritvoru MKSJ-a: Miroslav Tadić i Simo Zarić. Milana Simića je Pretresno vijeće privremeno pustilo na slobodu iz zdravstvenih razloga. On mora da se vrati u Haag i preda se Međunarodnom sudu dvije sedmice prije početka suđenja. Sva trojica su se dobrovoljno predala u februaru 1998. godine.

Slobodan Miljković, koji je bio prvooptuženi, usmrćen je hicem iz vatrenog oružja u avgustu 1998. godine u Srbiji. Posljednje lice obuhvaćeno optužnicom, Blagoje Simić, još uvijek je u bjekstvu.

U optužnici se navodi da su “od ukupno 33.000 stanovnika u opštini Bosanski Šamac u 1991. godini, skoro 17.000 bili bosanski Hrvati i bosanski Muslimani. U maju 1995. godine, u opštini je ostalo manje od 300 bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana”.


Optuženi

Prema optužnici, "Stevan Todorović, poznat i kao Stiv, Stevo, ili Monstrum, rođen 1957. godine u Donjoj Slatini, opština Bosanski Šamac, imenovan je za načelnika policije u Bosanskom Šamcu po vojnom preuzimanju vlasti 17. aprila 1991. godine. Prije toga, Stevan Todorović je bio direktor u fabrici pletenog namještaja".


Informacije o optužbama i tačkama optužnice

Optužnicom se Stevan Todorović tereti na osnovu navoda o zločinima počinjenim u zgradi SUP-a, i to: navoda u vezi s jednim lišavanjem života (Anto Brandić), navoda o četiri slučaja premlaćivanja (Enver Ibralić, Hasan Jašarević, Omer Nalić i otac Jozo Puškarić) i navoda o prisiljavanju svjedoka A i svjedoka B na međusobno seksualno opštenje u prisustvu nekoliko zatvorenika i stražara (što se prema članu 5(g) Statuta Međunarodnog suda smatra silovanjem, koje uključuje i druge oblike seksualnog zlostavljanja).

Na osnovu navoda takođe se tereti za jedan slučaj premlaćivanje (Silvestar Antunović) i jedan slučaj mučenja (Omer Nalić) u osnovnoj školi u Bosanskom Šamcu.

Stevan Todorović je optužen u 15 tačaka: pet tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (hotimično lišavanje života, hotimično nanošenje velike patnje, nečovječno postupanje, mučenje); pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (ubistvo, okrutno postupanje, ponižavajuće i degradirajuće postupanje, mučenje) i pet tačaka za zločine protiv čovječnosti (ubistvo, nečovječna djela, silovanje, uključujući druge oblike seksualnog zlostavljanja, mučenje).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu