Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 21. jun 1995.
PC/PIO/008t

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije

 

Kao što je prethodno bilo zakazano, Pretresno veće II održalo je u sredu, 21. juna 1995. pretres zatvoren za javnost kako bi razmotrilo podneske u vezi sa situacijom sa žrtvama i svedocima.

Tužilac je prvobitni podnesak podneo 18. maja 1995. godine. Odgovor na ovaj podnesak je podnet 2. juna 1995. od strane odbrane.


Predpretresni nalozi

Predsedavajući sudija McDonald je na zahtev tužioca i nakon što je razmotrila odgovor koji je na taj zahtev podnela odbrana, 15. juna 1995. naložila da pretres zakazan za 21. jun 1995. bude održan na zatvorenoj sednici.

Predsedavajući sudija McDonald je 1. juna 1995. izdala nalog kojim je gospođi Christine Chinkin, dekanu Pravnog fakulteta u Southamptonu dopušteno da napiše pismeni podnesak kao amicus curiae. Predsedavajući sudija McDonald je 16. juna 1995. izdala nalog kojim je dopušteno gospođi Rhondi Copelon, profesoru prava i direktorki Međunarodne klinike za ljudska prava žena (Njujork), gospođi Jennifer M. Green, administrativnoj direktorki Programa ljudskih prava pri Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, gospodinu Feliceu Gaeru, direktoru Američkog jevrejskog komiteta (Njujork) i gospođi Sari Hossain, advokatu i članici savetodavnog komiteta organizacije Interights (London) da podnesu zajednički podnesak kao amicus curiae. Pretresno veće je razmotrilo ova dva pisana podneska u pismenoj formi. Autori podnesaka nisu prisustvovali pretresu.


Učesnici u pretresu

Pretresno veće II je u sastavu: sudija McDonald, sudija Vohrah i sudija Stephen (koji zamenjuje sudiju Sidhwa, koji se oporavlja nakon hirurške intervencije). Tužilaštvo su zastupali gospodin Grant Niemann, uz asistenciju gospođe Brende Hollis, gospodina Alana Tiegera i gospodin Williama Fenricka. Tim odbrane je zastupao gospodin Michael Wladimiroff, uz asistenciju gospodila Milana Vujina i gospodina Krstana Simića. Optuženi je bio prisutan.


Odluka Pretresnog veća

Odluka Pretresnog veća će biti pročitana 25. jula 1995. u 10 časova.


Sledeći korak

Očekuje se da će odbrana podneti nove preliminarne podneske 23. juna 1995. godine. Vreme podnošenja i eventualnog obelodanjivanja svih delova ovih dokumenata još uvek nije poznato. Novinari se pozivaju da stupe u kontakt sa Službom za medije u petak, nakon 16:00 časova.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org