Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, II deo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 23. jun 1995.
PC/PIO/009t

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, II deo

 

Kao što je prethodno bilo zakazano, zastupnici odbrane su 23. juna 1995. podneli tri preliminarna podneska:

1) Podnesak kojim se osporava nadležnost Međunarodnog suda, koja je “pravno neosnovana”, i čiji ”primat nad nacionalnim sudovima predstavlja narušavanje suvereniteta država“, i koji nema “nikakvu nadležnost rationae materiae (stvarna nadležnost) da vodi postupke za krivična dela po Članovima 2. do 5. Statuta. Ova četiri Člana ne definišu niti opisuju ova dela na takav način da mogu poslužiti kao prihvatljiva osnova materijalnog prava na koju se može pozvati u odredbama u vezi s jurisdikcijom”.

2) Podnesak zasnovan na principu non bis in idem, koji se odnosi na postupak koji se u Nemačkoj vodi protiv optuženog.

3) Podnesak o formi optužnice, koja je ”nejasna“ i sastoji se od “podudarnih kvalifikacija”.

Pretesno veće II je tužiocu dalo rok do 7. jula 1995. da podnese odgovor na gore-navedene podneske.

NAPOMENA

Gorenavedeni podnesci biće dostupni u ponedeljak 26. juna 1995. godine i mogu se podići na ulazu u zgradu Međunarodnog suda od 12:00 časova.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org