Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, III deo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 10. jul 1995.
CC/PIO/011t

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, III deo

 

Kao što je bilo i očekivano, Tužilaštvo je, kasno poslepodne u petak, 7. jula 1995. podnelo svoje odgovore na tri podneska koje je pre dve nedelje podnela odbrana (vidi Saopštenje za javnost od 23. juna 1995. godine).

1) Što se tiče podneska odbrane u kojem se osporava nadležnost Međunarodnog suda, Tužilaštvo tvrdi da ”je uspostavljanje MKSJ legitiman čin Saveta bezbednosti u skladu s Glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija“ i da Međunarodni sud “ima nadležnost da krivično goni optužene u skladu s Članom 2 (teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine), Članom 3 (kršenja zakona i običaja ratovanja) i Članom 5 (zločini protiv čovečnosti) Statuta”.

2) Što se tiče podneska odbrane u vezi s principom non bis in idem, Tužilaštvo ”smatra da doktrina non bis in idem nije primenjiva u ovom slučaju (...) jer je ključni faktor doktrine non bis in idem da je optuženi pravosnažno osuđen i da mu je izrečena kazna (...)“.

3) Što se tiče podneska odbrane u vezi s formom optužnice, tužilac “smatra da optužnica (...) optuženog dovoljno upoznaje s prirodom krivičnih dela za koja se tereti i činjenicama koje potkrepljuju te optužbe (...)". Ova činjenica je “vidljiva u izjavama zastupnika odbrane prilikom prvog stupanja pred sud da je optuženi pročitao primerak optužnice na svom jeziku i da je razumeo optužbe. Optuženi se izjasnio o krivici rekavši “nikad nisam učestvovao u bilo kom od krivičnih dela za koja me terete ” (...)

Sem toga, ”Tužilaštvo smatra da ne postoji nerazumo preklapanje optužbi u optužnici (...). Svaki od članova Statuta ima specifičnu svrhu i namenu. Svaki od članova takođe sadrži različite elemente dokaza, i samim tim je dopustivo da se za svako pojedinačno delo ili ponašanje za koje se optuženi tereti - optuži zajedno za one odredbe svakog člana koje su prekršene. Ukoliko optuženi bude proglašen krivim za dela za koja se tereti, onda treba da bude mu izrečena osuđujuća presuda prema odredbama svakog od članova koje je prekršio“.

Pretresno veće II će razmotriti podneske odbrane i odgovor Tužilaštva na pretresu zakazanom za 25. jul 1995. godine. Očekuje se da će ovaj pretres biti otvoren za javnost.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org