Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, IV deo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 25. jul 1995.
CC/PIO/012t

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, najnovije informacije, IV deo

 

Zastupnici odbrane su 3. jula 1995. godine podneli preliminarni podnesak kojim se traži sprečavanje uvođenja dokaznog materijala dobijenog od vlasti Savezne Republike Nemačke koji potiču od samog optuženog.

U ovom podnesku, odbrana zahteva da se “Tužilaštvu zabrani da bilo koju od izjava uzetih od optuženog tokom razgovora s vlastima Savezne Republike Nemačke uvrsti u dokaze protiv optuženog”, kao i da “Tužilaštvu zabrani korišćenje bilo kog pisma koje su od optuženog konfiskovale vlasti Savezne Republike Nemačke, kao dokazni materijal protiv optuženog ”.

Pretresno veće II je Tužilaštvu dalo rok do 28. jula 1995. da odgovori na pomenuti podnesak, čiji je celokupni tekst dostupan na engleskom jeziku.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org