Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, odbrana podnela najavu žalbe

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 15. avgust 1995.
CC/PIO/016t

Predmet broj IT-94-1-T / Optuženi: Duško Tadić, odbrana podnela najavu žalbe

U skladu s pravilima 72 (B) i 108 Pravilnika o postupku i dokazima, odbrana je 14. avgusta 1995. podnela najavu žalbe na odluku Pretresnog veća od 10. avgusta 1995. kojom je odbačen zahtev koji se tiče nadležnosti Međunarodnog suda.

Odbrana je, u skladu s pravilom 116 bis (B) predložila sledeći raspored za ekspeditivan žalbeni proces.

Odbrana 14. avgusta 1995. podnosi najavu žalbe; odbrana će 25. avgusta 1995. podneti podnesak s argumentacijom (rok koji na zahtev odbrane može biti produžen za nedelju dana do 1. septembra 1995); Tužilaštvo 1. septembra 1995. podnosi odgovor na podnesak odbrane (rok koji na zahtev Tužilaštva može biti produžen za nedelju dana do 8. septembra 1995); rasprava po žalbi bi bila održana 7. odnosno 8. septembra 1995. (ili 11. odnosno 12. septembra 1995. ukoliko neka od strana uloži zahtev za produženje roka).
Očekuje se da će predsednik Međunarodnog suda, sudija Cassese, uskoro izdati nalog kojim se potvrđuje navedeni raspored.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org